Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verkiezingen faculteitsraad FOO 2021

26 jan 2021 16:03 | Medezeggenschap

Binnenkort kun je je kandidaat stellen voor de tussentijdse verkiezingen voor de faculteitsraad van FOO. Die tussentijdse verkiezingen zijn er om open plekken in de raad op te vullen. Zowel in de personeels- als in de studentengeleding van de faculteitsraad zijn of komen er plaatsen vacant. Dus medewerkers en studenten van FOO kunnen zich kandidaat stellen.

De faculteitsraad is de medezeggenschapsraad van FOO. Als lid van de faculteitsraad vertegenwoordig je de stem van je medestudenten en collega’s in alles wat goed gaat, beter kan of beter moet binnen onze faculteit. De faculteitsraad vergadert twee keer per maand op dinsdag van 17.00 – 18.30 uur, waarvan één keer in overleg met de decaan.

Heb je belangstelling voor de faculteitsraad, dan zijn de volgende data belangrijk:

  • Kandidaatstelling: 15 maart t/m 11 april.
  • Verkiezingen: 7 t/m 20 juni.

Studenten en medewerkers worden voor het studiejaar 2021-2022 gekozen (eerder beginnen kan ook als er al eerder vacatures zijn).

Waarover praten wij?

Vanaf april buigt de faculteitsraad zich over de OERen 2021-2022 van FOO, de raad heeft instemmingsrecht op delen van de OER. De begroting van de faculteit is elk najaar een belangrijk onderwerp in de raad. Op dit moment is het meerjarenplan van FOO een actueel punt. Ook hierop heeft de raad instemmingsrecht. Daarnaast kaart de faculteitsraad ook zelf onderwerpen aan, zoals zorgen om studentenwelzijn als gevolg van corona en werkdruk bij medewerkers.

Aandachtspunt voor medewerkers

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten dat de uren die je krijgt voor de medezeggenschap moeten worden vrijgemaakt binnen je huidig aanstelling. Die uren zijn dus niet ‘extra’. Het is daarom aan te bevelen om je kandidaatstelling voor de faculteitsraad tijdig met je leidinggevende te overleggen, in verband met het inpassen van de uren voor de medezeggenschap in je taakplaatje.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de faculteitsraad of op de kiessite van de HvA.

Heb je vragen? Neem dan contact op via deelraad-foo@hva.nl.