Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Studentenwelzijn bij FOO

27 jan 2021 12:29 | Medezeggenschap

Er is alle reden om je zorgen te maken over het welzijn van studenten. Dit blijkt o.a. uit de corona-enquête die dit najaar is gehouden onder de leden van het HvA-studentenpanel en ook uit recent onderzoek door het Interstedelijk Studenten Overleg. Uit dat laatste onderzoek bleek dat een derde van de ondervraagde studenten zijn/haar leven op dit moment een onvoldoende geeft.

De commissie Student & Onderwijs van de faculteitsraad FOO heeft dit onderwerp op de agenda gezet. Het is zorgelijk dat uit de onderzoeken blijkt dat studenten slecht scoren op het thema ‘geluk’. De leden van de commissie merken zelf ook dat het slecht gaat: studenten ervaren minder studieplezier, voelen zich eenzamer en hebben problemen met motivatie. Door het online onderwijs en doordat soms minder les wordt gegeven, lijkt de opleiding een soort zelfstudie te worden. Dat maakt het lastig om gemotiveerd te blijven.

De faculteitsraad heeft onlangs met de decaan over studentenwelzijn gesproken. Ook in het managementteam van FOO is dit onderwerp besproken. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om studenten een beter studiegevoel te geven? Hoe kunnen ‘best practices’ binnen de faculteit gedeeld worden? Hoe kunnen initiatieven vanuit de studenten zelf het best opgepakt en ondersteund worden? De decaan gaf aan dat hij graag feedback van studenten wil krijgen om te toetsen of maatregelen aansluiten bij de beleving van studenten. Om hier handen en voeten aan te geven, vindt er binnenkort een gesprek plaats tussen de decaan, het hoofd van de afdeling Onderwijs & Onderzoek FOO en een delegatie uit de studentengeleding van de faculteitsraad.

Heb je zelf ideeën over hoe het welzijn van studenten bevorderd kan worden? Neem dan contact op via deelraad-foo@hva.nl.