Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR zoekt studentlid voor het CBE

17 feb 2021 13:06 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is op zoek naar een plaatsvervangend studentlid voor in het CBE (College van Beroep voor de Examens). Ben jij student, heb je kennis van het Studentenstatuut en de Onderwijs- en Examenregeling (OER), kun je goed dossiers analyseren, ben je accuraat en zorgvuldig en heb je een goede taalbeheersing? Lees dan verder!

Studenten kunnen in beroep gaan bij het CBE tegen beslissingen, onder andere aangaande:
- negatief bindend studieadvies
- weigeren van een vrijstelling
- fraude
- tentamen- en examenuitslagen (cijfers)
- toelating tot tentamens of extra herkansingsmogelijkheden

Kernactiviteiten:
- bestuderen van beroepschriften en verweerschriften
- deelname zitting inclusief voor- en nabespreking

De leden van het College van Beroep voor de Examens (CBE) worden benoemd door het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten kunnen lid van het CBE zijn. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en hebben geen dienstverband met de hogeschool. Een deel van medewerkers- en studentleden wordt voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA.

Overige informatie

Als lid van het CBE krijg je één week voor zitting de te behandelen dossiers toegezonden, bestaande uit een beroepschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereidt aan de hand hiervan vragen aan partijen voor. Voor aanvang van de zitting is er een bespreking waarin de te behandelen zaken van die dag worden doorgenomen met het voltallige college (één docentlid, één studentlid en de voorzitter). Hierna volgt de behandeling van de beroepschriften waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij de beslissing wordt genomen.

De zittingen vinden eens in de maand plaats, waarbij er tussen de 5 en 20 beroepen behandeld zullen worden van 15 á 30 minuten per beroep. Uitzondering hierop is de maand september waarin er normaliter gemiddeld 3 á 4 zittingsdagen per week zijn. Dit jaar zullen er in september echter 1 á 2 zittingsdagen per week zijn. Per zittingsdag worden er dan gemiddeld tussen de 10 en 20 beroepen behandeld. De voorbereidingstijd vergt circa 30 minuten per beroep. Zo lang de coronamaatregelen van kracht blijven, vinden de zittingen digitaal plaats. Alle leden nemen zoveel mogelijk in gelijke mate deel aan de zittingen. De vergoeding bedraagt voor studentleden € 100,- per dagdeel.

Geïnteresseerd?

Sollicitaties door middel van een korte motivatiebrief en CV betreffende deze vacature kunnen worden gericht aan Margit Wewer, ambtelijk secretaris van de CMR. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij naar de Ody Jungst of Sabrina Leurs van de afdeling Juridische zaken.

Meer informatie over het CBE

Informatie CBE
Beroepen bij het CBE
Uitspraken CBE