Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR zoekt meerdere leden geschillencommissie

28 apr 2021 10:32 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) zoekt leden voor de geschillenadviescommissie (GAC). De GAC is op zoek naar twee plaatsvervangende medewerkersleden en een plaatsvervangend studentlid. Lees snel verder of dit iets voor jou is!

De leden van de GAC worden benoemd door het College van Bestuur. Zowel medewerkers als studenten kunnen lid van de GAC zijn. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn jurist en hebben geen dienstverband met de hogeschool. Een deel van medewerkers- en studentleden wordt voorgedragen door de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA.

De GAC behandelt klachten van studenten. Studenten kunnen in bezwaar gaan bij de GAC tegen beslissingen, onder andere aangaande:
- studiekeuzecheck
- collegegeld
- in- of uitschrijving
- profileringsfonds (financiële ondersteuning, bv. bestuursbeurs)
- schorsing (anders dan bij tentamenfraude)

Kernactiviteiten
- bestuderen van bezwaarschriften en verweerschriften
- deelname zitting inclusief voor- en nabespreking

Kennis en vaardigheden
- kennis van het Studentenstatuut
- in staat om dossiers te analyseren
- accuraat en zorgvuldig
- goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Overige informatie

Als lid van de GAC krijg je één week voor zitting inzage in de te behandelen dossiers, bestaande uit een bezwaarschrift en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door. Voor aanvang van de zitting is er een voorbespreking waarin de te behandelen zaken van die dag worden doorgenomen met de voltallige commissie (de voorzitter, één medewerkerslid en één studentlid). De voorzitter geeft zo nodig een juridische toelichting. Hierna volgt de behandeling van de bezwaarschriften waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij besloten wordt welk advies wordt uitgebracht.

De zittingen vinden eens in de maand plaats, waarbij er tussen de 5 en 20 bezwaren behandeld zullen worden van 10 á 15 minuten per bezwaar. De voorbereidingstijd vergt circa 30 minuten per bezwaar. Zo lang de coronamaatregelen van kracht blijven, vinden de zittingen digitaal plaats. Alle leden nemen zoveel mogelijk in gelijke mate deel aan de zittingen. De vergoeding bedraagt voor medewerkersleden €250,- en voor studentleden € 100,- per dagdeel.

Geïnteresseerd?

Sollicitaties door middel van een korte motivatiebrief en CV betreffende deze vacature kunnen worden gericht aan Margit Wewer, ambtelijk secretaris van de CMR. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij naar Marjolein Werner of Marije van Leeuwen van de afdeling Juridische zaken.

Meer informatie over de GAC