Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Veel reacties op artikel over werken op masterniveau

31 jan 2021 15:44 | Medezeggenschap

De commissie Personeel & Organisatie van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is verheugd met de ruim vijfentwintig reacties op de vorige nieuwsbrief. De CMR bedankt alle medewerkers, die een reactie hebben gestuurd.

Het aantal reacties op het artikel “Werk op masterniveau? Dan ook een mastersalaris!” stak met kop en schouders uit boven wat de CMR gemiddeld aan reacties ontvangt.

We hebben jullie reacties inmiddels met elkaar en met de directeur HR, Cees Endhoven, besproken. De heer Endhoven gaf aan dat eind januari een brief met uitleg van de cao-bepaling van de vakbonden en de Vereniging Hogescholen naar de HvA komt.

Nu vindt er binnen de HvA al een inventarisatie plaats van de medewerkers met een schaal 10 die een mastergraad hebben.

Wij zijn nog in afwachting van een inhoudelijke reactie van het College van Bestuur op onze brief.

Wordt vervolgd dus!