Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Studenten deelraad FBE focussen op studievoorschotmiddelen

31 jan 2021 15:10 | Medezeggenschap

De studievoorschotmiddelen zijn vrijgekomen na de afschaffing van de studiebeurs. Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren maken hoger onderwijsinstellingen afspraken met studenten en docenten. De middelen worden binnen onze faculteit verdeeld aan de hand van het studentenaantal per cluster, daarnaast wordt 10 procent facultair door de deelraad besteed.

Sinds 2019 worden aan de hand van 6 thema’s de middelen uitgegeven. Over de facultaire gelden lag de focus voornamelijk op ondersteuning voor docenten bij het gebruik van BrightSpace. De opleidingscommissies zetten in samenspraak met het opleidingsmanagement bestedingsdoelen vast naar aanleiding van de 6 thema’s met een meer jaarlijks karakter, bijvoorbeeld betere begeleiding van studenten en flexibilisering van het onderwijs.

Na een evaluatiegesprek over de besteding van de studievoorschotmiddelen op facultair niveau is overeengekomen dat een deel van het budget vrijkomt voor een nader te besluiten doel. De studentgeleding wil graag de focus verleggen naar een besteding met meer directe impact voor studenten. Hierbij kun je denken binnen de thema’s verbetering van de onderwijsfaciliteiten, studiesucces en betere begeleiding van de student. Momenteel wordt door de studentgeleding onderzocht wat het uiteindelijk doel gaat worden. Belangrijk hierbij is een langere termijnoplossing.

De studentgeleding van de deelraad roept alle studenten op om inspraak te leveren met betrekking tot de besteding van de studievoorschotmiddelen. Daarnaast is input van de studenten cruciaal om te achterhalen wat er binnen onze faculteit speelt, schroom niet contact met ons op te nemen via deelraad.fbe@hva.nl of via Instagram: @deelraad.FBE