Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Maak kennis met Opleidingscommissie Bedrijfskunde

31 jan 2021 20:47 | Medezeggenschap

Wij zijn Opleidingscommissie (OC) Bedrijfskunde. Op dit moment hebben we 6 studentleden, van leerjaar 1 tot en met 4, en 2 docentleden uit verschillende vakgroepen. We zijn nu druk bezig met het werven een extra docentlid. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure gaan zowel de student- als docentleden van de OC in gesprek met de kandidaat om er zo voor te zorgen dat de keuze breed gedragen is.

Wij verdelen de taken binnen de OC via portefeuillehouders. Dit houdt in dat 2 leden zich bezighouden met het Onderwijs- en Examenregeling, 2 tot 3 andere leden met vakevaluaties en weer 2 tot 3 anderen met de studievoorschotmiddelen. Door op deze manier te werken en het bespreken van de taken tijdens de vergaderingen, is iedereen op de hoogte van elk project.

Tot slot kijken we met een kritische blik naar de vakevaluaties. We kijken hierbij naar hoe hoog er gescoord is op de vakken en waardoor dit komt. Vervolgens wordt er gezamenlijk gekeken naar mogelijke oplossingen voor verbetering. Het is verrassend om te zien dat de respons soms erg verschillend is. Wij staan open voor veranderingen en laten ons dan ook graag bijpraten over verschillende onderwerpen. Zo hebben we vaak gasten die ons meenemen in een nieuw project om meer inzicht te krijgen wat er in en rondom de opleiding gebeurt.

Wil je meer weten over OC Bedrijfskunde? Neem dan contact met ons op.