Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Studentassessor Elijah Alvares: "Medezeggenschap: Juist nu!"

31 jan 2021 14:37 | Medezeggenschap

Het is stil in de gebouwen van de HvA. Geen studenten in de gangen op weg naar een leslokaal of naar de kantine voor de lunch. Corona heeft ervoor gezorgd dat studenten, docenten en andere medewerkers van de HvA elkaar ontmoeten in de digitale wereld via Teams, e-mail en telefoon. Het vraagt van ons allemaal grote aanpassingen.

Juist nu neemt de medezeggenschap een sleutelpositie in. In de wereld van de medezeggenschap is het sinds het begin van de coronacrisis allesbehalve stil. Aan de bestuurstafel komen thema’s als online toetsing, thuiswerkvergoeding voor medewerkers, welzijn van studenten en medewerkers in coronatijd aan de orde. De HvA krijgt via enquêtes en panelgesprekken die zij afnemen onder studenten een beeld wat thuis studeren betekent voor het welzijn van de student. Ook zeer interessante informatie voor de medezeggenschap!

De medezeggenschap kan dus problemen waar studenten tegenaan lopen, en uiteraard ook de succesverhalen, onder de aandacht brengen van het bestuur van de HvA, faculteit of opleiding. Een terechte vraag is hoe de medezeggenschap het contact met de achterban onderhoudt nu de leden zelf zijn aangewezen op de digitale wereld. Ik roep daarom alle medezeggenschappers op om studenten actief te blijven opzoeken. Studenten hebben jullie juist nu meer nodig dan ooit. Het is een gouden kans om de medezeggenschap weer sexy te maken bij onze studenten. In deze crisis zijn jullie de sleutel voor het organiseren en kanaliseren van de wensen en behoeften van studenten.

En aan de studenten wil ik meegeven: geef bij leden van de medezeggenschap aan wat er speelt en wat jij vindt dat beter kan. Laat je stem horen of stel je verkiesbaar voor de komende tussentijdse medezeggenschapsverkiezingen, zodat je zelf aan de bestuurstafel kunt meepraten.

Wil je een signaal doorgeven aan de Centrale Medezeggenschapsraad? Stuur dan een email naar cmr@hva.nl