Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Aandacht deelraad FMR voor toegenomen studiedruk

31 jan 2021 13:24

Binnen de deelraad van de Faculteit Maatschappij en Recht wordt er nu, naast een werkgroep werkdruk, gekeken naar een werkgroep voor studiedruk.

Studenten met theoretische studies hebben het nu moeilijker en ervaren meer studiedruk. In deze werkgroep zullen de opleidingsmanagers, directie, studentdecanen en verschillende studenten kijken naar oplossingen voor studiedruk en de problemen die studenten daarnaast ervaren. Ook kunnen FMR-studenten zich zo direct aanmelden voor het project SOS (Samen Online Studeren). Hierin worden de studenten ingedeeld in kleine groepjes van 3-4 studenten en komen zij de dag na aanmelding in Teams bij elkaar om te studeren.