Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gezocht: mannelijk plaatsvervangend lid KOG

27 sep 2019 09:31 | Medezeggenschap

Voor de klachtencommissie ongewenste gedrag (KOG) is de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) op zoek naar een mannelijk plaatsvervangend lid.

Studenten, medewerkers, extraneï en cursisten die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag kunnen zich daarover beklagen bij een vertrouwenspersoon of bij de KOG. Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren voordoen. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn agressie, geweld, pesten en discrimineren.

Samenstelling KOG

De KOG bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangende leden die worden genoemd door het College van Bestuur. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter hebben geen dienstverband bij de HvA en de leden en plaatsvervangende leden mogen géén deel uit maken van de Inspectie, de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de faculteitsdirectie of de Centrale Medezeggenschapsraad. De leden en plaatsvervangende leden hebben een dienstverband bij de HvA. Twee leden en twee plaatsvervangend leden zijn vrouw; één lid en één plaatsvervangend lid is man. Een deel van de leden wordt voorgedragen door de CMR.

Voor de KOG is de CMR op zoek naar een mannelijk plaatsvervangend lid. Als lid van de KOG krijg je uiterlijk één week voor zitting inzage in het te behandelen dossier, bestaande uit een klacht en een verweerschrift. Je leest deze zorgvuldig door en bereid vragen voor. Voor aanvang van de zitting is er een voorbespreking waarin de te behandelen klacht wordt doorgenomen met de voltallige commissie (de voorzitter, en twee leden) in aanwezigheid van de secretaris. Hierna volgt de mondelinge behandeling van de klacht waarbij je de gelegenheid krijgt om vragen te stellen aan beide partijen. Elke zitting wordt afgesloten met een nabespreking waarbij besloten wordt welk advies wordt uitgebracht aan het College van Bestuur.

Er zijn in de afgelopen 3 studiejaren, 5 klachten door de KOG behandeld. De mondelinge behandeling
van een klacht neemt gemiddeld 3 uur in beslag inclusief de voor- en nabespreking. De voorbereidingstijd vergt 2 uur per klacht. Voor de leden geldt dat er voor het bijwonen van en het deelnemen aan vergaderingen en zittingen tijd ter beschikking gesteld wordt door de faculteit.

Sollicitaties d.m.v. korte motivatiebrief en CV betreffende deze vacature kunnen tot en met 20 oktober 2019 worden gericht aan Pascal Brugmans, ambtelijk secretaris van de CMR, cmr@hva.nl met als
onderwerp “Sollicitatie KOG”. Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij naar de secretaris van de KOG Marije van Leeuwen. 
 

Meer informatie over de KOG

 

 

Functieprofiel KOG