Medezeggenschap

Gezocht: medewerker en studenten met kennis van statuten

CMR zoekt studentleden voor COBEX/GAC en medewerker GAC

27 sep 2019 09:01 | Medezeggenschap

Ben jij een analytisch ingestelde dossiervreter met kennis van het Studentenstatuut en de OER (Onderwijs- en Examenregeling) van de HvA? Lees dan verder over deze vacatures! De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) zoekt namelijk een studentleden voor het College van Beroep voor de Examens (Cobex). Ook zoekt de CMR een studentlid en een medewerkers lid voor de Geschillenadviescommissie (GAC)

COBEX

Studenten kunnen in beroep gaan tegen verschillende beslissingen van de examencommissie. Dat doen ze in een beroepschrift, waarop de examencommissie een verweerschrift indient. Die worden vervolgens tijdens een zitting mondeling toegelicht.

Je begint met het bestuderen van de stukken. Daarop verzin je vragen voor beide partijen. Samen met de twee andere Cobex-leden (een docent-lid en de voorzitter) bereid je de zitting voor en stel je vragen aan beide partijen tijdens de zitting. Tijdens de nabespreking neemt het Cobex een beslissing.

GAC

Studenten kunnen bezwaar aan tekenen tegen verschillende beslissingen inzake in- uitschrijvingen, collegegeld, schorsing en bestuursbeurzen. Dat doen ze in een bezwaarschrift, waarop de verweerder een verweerschrift indient. Die worden vervolgens tijdens een zitting mondeling toegelicht.

Je begint met het bestuderen van de stukken. Daarop verzin je vragen voor beide partijen. Samen met de twee andere GAC-leden (een medewerkers-lid en de voorzitter) bereid je de zitting voor en stel je vragen aan beide partijen tijdens de zitting. Tijdens de nabespreking stelt de GAC een advies aan het College van Bestuur op, die daar uiteindelijk een beslissing over neemt.

Werklast en betaling

De voorbereiding van de zitting kost je zo’n 30 minuten per beroep of bezwaar. De zittingen vinden maandelijks plaats, met daarin 5-20 beroepen van 20-30 minuten per beroep. Alleen in september is het veel drukker: dan zijn er 3 tot 4 zittingsdagen per week, met gemiddeld 10-20 beroepen van circa 30 minuten per beroep.

De leden worden betaald per dagdeel dat de zitting in beslag neemt.

Solliciteren of meer informatie?

Om te solliciteren, doe je het volgende: stuur een korte motivatiebrief met cv aan Pascal Brugmans (ambtelijk secretaris van de CMR) onder vermelding van ‘sollicitatie Cobex’ of 'sollicitatie GAC'. De deadline is 20 oktober 2019. Hierna vindt een eventuele brievenselectie plaats en kunnen kandidaten worden uitgenodigd voor een motivatiegesprek. Op 19 november stemt de CMR wie er voorgedragen worden als studentleden en als medewerkerslid bij de GAC.

Voor inhoudelijke vragen verwijzen wij naar de afdeling juridische zaken.

Meer informatie over de COBEX

Meer informatie over de GAC