Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verplichte aanwezigheid. Is dat nog wel van deze tijd?

8 jul 2020 10:51 | Medezeggenschap

Al een aantal jaren geeft de deelraad van de Faculteit Business en Economie aan dat zij het aantal verplichte vakken aan de hoge kant vindt en graag ziet dat opleidingen rekening houden met de veranderende situatie van studenten.

Door het afschaffen van de basisbeurs werken de meeste studenten om de studie en huisvesting te kunnen betalen. Bij open dagen krijgen studenten vaak te horen dat het ook bij de voltijdvariant van de studie mogelijk is om te werken, maar helaas blijkt dit in de praktijk lastig. De deelraad begrijpt dat het soms voor kan komen dat studenten de keuze maken om niet bij lessen te verschijnen en dat het dan vervelend is dat je geen cijfer krijgt voor het betreffende vak. Ook al weet je dat je het tentamen gewoon zou kunnen maken.

De commissie Onderwijs en Kwaliteit van de Deelraad Business en Economie heeft bij de beoordeling van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) voor studiejaar 2020-2021 extra aandacht besteed aan de verplichtstelling van onderwijseenheden. De zogenaamde praktische oefeningen zijn beschreven in hoofdstuk 3.5 van de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Er is gekeken of de verplichte vakken voldeden aan de drie eisen die de HvA stelt aan praktische oefeningen, dit zijn:

  1. Of de oefeningen uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten;
  2. Of de oefeningen gericht zijn op het verwerven van een praktische beroepsvaardigheid;
  3. Of de oefeningen binnen de betreffende onderwijseenheid worden getentamineerd;

Door samen met de opleidingen te kijken naar de inrichting van de praktische oefeningen zijn we er achter gekomen dat deze in veel gevallen niet voldoen aan de voorwaarden van een praktische oefening waardoor het vak niet verplicht kan worden gesteld en studenten meer de ruimte krijgen om zelf de keuze te kunnen maken of zij bij een les aanwezig zijn. De gewenste verplichte aanwezigheid door docenten is anders is dan de verplichte aanwezigheid bedoeld in Artikel 3.5.

In de grafiek kun je zien dat de commissie er samen met de opleidingen in is geslaagd het aantal verplichte onderwijseenheden te reduceren. Niels Nanning, voorzitter van de commissie Onderwijs en Kwaliteit en vicevoorzitter van de Deelraad, zegt hierover het volgende: “Als commissie zijn wij van mening dat studenten zelf zo veel mogelijk de keuze moeten hebben of zij vakken wel of niet volgen. Dit betekent niet dat wij studenten aanmoedigen om niet meer naar de les komen, integendeel. We vinden het de verantwoordelijkheid van de student en die moet de ruimte krijgen om zelf de beslissing te maken.”

Wil je weten welke vakken verplicht zijn? Bekijk dan hoofdstuk 3.5 in de Onderwijs- en Examenregeling van je opleiding. Deze is te vinden op MijnHvA.