Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Statement CMR over diversiteit en inclusie

8 jul 2020 08:47 | Medezeggenschap

Een van de speerpunten van de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) is diversiteit. Over belangrijke thema’s als diversiteit en inclusie wordt momenteel veel gesproken, in de maatschappij en in de HvA.

Deze thema’s stonden 30 juni op de agenda van de CMR. In die vergadering werd de volgende uitspraak gedaan die de CMR ondersteunt en met de HvA-gemeenschap wil delen:

Wij zijn allen mensen, dus gelijkwaardig. Uitgaande van die gelijkwaardigheid is inclusie en diversiteit een vanzelfsprekendheid. Het streven van de CMR is om de gelijkwaardigheid van mensen te borgen.