Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Deelraad FBE verwelkomt nieuwe studentleden

8 jul 2020 08:57 | Medezeggenschap

Het Centraal Stembureau heeft op 2 juli jl. in een online bijeenkomst de uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen bekend gemaakt.

Een mooi aantal studenten had zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen bij de deelraad FBE. Vanaf september nemen de volgende zeven studenten plaats in de deelraad:
Camea Bacmeister, Georges Jreiche, Luke van Kempen, Bas Kitsz, Saskia Loots, Revelino Oblijn en Jonne Paes. Zij vormen samen met de vijf herkozen studenten: Siham Chaara, Adriaan van Dijk, Jasper Hartman, Mohammed Skori en Yentl Verweij de studentgeleding.

Helaas heeft er voor de medewerkersgeleding geen verkiezingen plaatsgevonden vanwege onvoldoende kandidaten. Op dit moment zijn er twee van de twaalf zetels vacant.
De deelraad hoopt in een volgende kiesronde meer medewerkers bereid te vinden om in de raad plaats te nemen. Wil je meedenken en meepraten over onderwerpen die medewerkers en studenten binnen de faculteit raken? Geef je belangstelling alvast aan bij de griffier van de deelraad.

Kijk op onze website voor meer informatie over de deelraad.