Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Uitslag verkiezingen faculteitsraad FOO

3 jul 2020 14:59 | Medezeggenschap

De uitslag van de verkiezingen voor de faculteitsraad FOO is bekend. Welkom aan alle nieuwe leden!

Voor de faculteitsraad van FOO hebben zich acht medewerkers en twaalf studenten kandidaat gesteld. Voor zowel studenten als medewerkers zijn er negen plekken in de raad. Voor de studentgeleding waren dus verkiezingen nodig. Vanaf september 2020 zijn de volgende studenten lid van de faculteitsraad van FOO:

Ahsan Bashir Bajwa, Jay Burgemeester, Eleasha Dalgarno, Esma Dursun, Dico de Jong, Oscar Kieft, Pim Olij, Jelle van Rijn en Kenya Ronde. Pim Olij is al een aantal jaar lid van de raad en Eleasha Dalgarno is ‘herintreder’. De overige studenten zijn nieuw.

De acht kandidaten voor de medewerkersgeleding kunnen zonder verkiezingen worden benoemd. De medewerkersgeleding van de faculteitsraad FOO bestaat vanaf september uit:

Gerard Aartsen, Anouk Bijl, Jan Bouwma, Mara Heijdelberger, Marcel van Klink, Huub Oattes, Marit Olsthoorn en Rob Ruijken. Van hen is alleen Anouk Bijl nieuw in de raad.

De raad is natuurlijk blij met deze medewerkers die bijna allemaal hun waarde in de raad al hebben bewezen, maar het blijft jammer dat niet alle zetels van de personeelsgeleding bezet zijn. In het voorjaar van 2021 zijn er tussentijdse verkiezingen om vacatures op te vullen. Een nieuwe kans dus om van je te laten horen en mee te praten over het wel en wee van onze faculteit. Wil je meer weten? Kijk dan op de pagina van de faculteitsraad of neem contact op via fmr-foo@hva.nl.