Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verkiezingen medezeggenschap: ga stemmen!

15 jun 2020 10:00 | Medezeggenschap

Met een paar muisklikken kun jij de HvA veranderen. Tot en met 28 juni kun jij namelijk kiezen wie jouw belangen vertegenwoordigt in de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschap gaat over jou!

Medezeggenschap is geen ver-van-mijn-bed-show, het gaat over jou! Zijn er bijvoorbeeld voldoende studieplekken in jouw gebouw? Zo staat de medezeggenschap altijd klaar om het gevoerde beleid te controleren. Na de corona-uitbraak gingen we meteen kijken hoe we alle HvA’ers het best konden helpen. We stelden bijvoorbeeld meteen vragen hoe het welzijn van medewerkers in de gaten gehouden werd in deze moeilijke tijd.Eigen initiatieven

De medezeggenschapsraden controleren beleid, maar nemen ook zelf initiatief. Een voorbeeld: afgelopen jaar organiseerde de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een hearing over arbeidsvoorwaarden. Hier gaven veel medewerkers hun mening. Daarop heeft de CMR de opgevangen geluiden gedeeld met het College van Bestuur. In overleg wordt er nu gekeken hoe we bestaande knelpunten kunnen aanpakken.

Ook deelraden oefenen invloed uit. Vorig jaar bijvoorbeeld had de deelraad FMR (Faculteit Maatschappij en Recht) een idee om de studievoorschotmiddelen rechtstreeks ten goede te laten komen aan ideeën van medewerkers en studenten. Iedereen kon een idee aanleveren met een bijbehorend plan en daarvoor financiering aanvragen. In overleg met de decaan slaagde dit initiatief, en veel faculteitsmedewerkers hebben daarop een plan ingeleverd met hun idee.

Op dit soort manieren vertegenwoordigen de medezeggenschapsraden jouw belangen. Laat daarom je stem horen en kies uiterlijk 28 juni jouw favoriete kandidaat! De uitslag wordt bekendgemaakt op 2 juli om 15.00 uur.