Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Verhuizing diensten

Verhuizing diensten Hogehilweg: stand van zaken

28 mei 2020 13:01 | Medezeggenschap

Dat een verhuizing je niet in de koude kleren gaat zitten, weten we allemaal. De DSD is blij te kunnen laten weten dat we bij deze verhuizing ook alle belangen behartigen. We brengen jullie dan ook graag op de hoogte van wat we tot nu toe gedaan hebben en wat de stand van zaken is.

Als eerste hebben we een enquête uitgezet om te weten te komen wat jullie ideeën zijn over de verhuizing. De uitkomsten hiervan zijn ondergebracht in punten van aandacht voor de zogenaamde ‘zachte kant’ van de verhuizing. Te denken valt dan aan punten als woon- werkverkeer, mobiliteit werk-werk, veiligheid omgeving en samenwerking (thuiswerken).

We hebben voorgesteld en bereikt dat deze zachte kant van de verhuizing, die niet expliciet in het plan van aanpak zat, een vast onderwerp is in de overleggen tussen de DSD en het bestuur.

Verder is het plan van aanpak voor de inrichting van het gebouw door de diensten opgesteld en door DSD goedgekeurd. Er zijn voorstellen gedaan met betrekking tot deze inrichting, waarmee de architect aan de slag gaat. De volgende stap is dat hij op basis hiervan een suggestie doet en dat vervolgens weer aan de klankbordgroep voorlegt.