Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Uitkomst themabijeenkomst stages FOO

11 mei 2020 12:51 | Medezeggenschap

Op donderdag 12 maart organiseerde de commissie Student & Onderwijs van de faculteitsraad FOO een themabijeenkomst over stages. Aanleiding was een eerdere bijeenkomst van de commissie in november, waaruit bleek dat veel studenten van FOO problemen ervaren rond hun stage.

Op 12 maart hebben leden van de commissie rondgelopen op alle verdiepingen van het Kohnstammhuis om met studenten in gesprek te gaan over hun ervaringen met en ideeën over stages. Veel studenten brachten allerlei problemen in kaart, bijvoorbeeld met het vinden van een geschikte stageplaats of met het beoordelingsproces. Maar er werden ook een aantal positieve ervaringen genoemd. Zo zeggen sommige studenten dat zij goed begeleid worden en dat opleidingen veel moeite doen om studenten te helpen aan een geschikte stageplaats.

Op dit moment verlopen de stages door de coronamaatregelen natuurlijk heel anders dan gepland, en de informatie die de commissie heeft opgehaald is van net voordat de HvA ‘op slot’ ging. De ervaringen die de commissie op 12 maart heeft opgetekend en recente ervaringen over stages in tijden van corona zullen door de commissie en de faculteitsraad besproken worden en gebruikt worden om ideeën voor verbetering uit te werken.

Heb jij ervaringen of ideeën die de faculteitsraad in kan brengen in de discussie om de stages op onze faculteit te verbeteren? Deel die dan met ons via fmr-foo@hva.nl.