Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Tweede editie rondetafelgesprekken op FBE

15 mei 2020 08:14 | Medezeggenschap

Op 11 februari vond de tweede editie van de rondetafelgesprekken op de faculteit FBE plaats, ditmaal op het Wibauthuis. De rondetafelgesprekken zijn georganiseerd door de deelraad FBE in samenwerking met het faculteitsbestuur.

Het doel was om met medewerkers te bespreken wat het verhaal is achter de scores uit de Medewerkerstevredenheidsmonitor [MTM] én bovenal om te komen tot oplossingen die de medewerkerstevredenheid kunnen verbeteren! Thema's als werkdruk, mobiliteit, werkbeleving, werkklimaat en duurzame ontwikkeling stonden wederom centraal. De opkomst was vergeleken met eerste editie wat laag, maar dat gaf ons ook de gelegenheid om de thema's uitvoerig te bespreken. Het waren zonder meer levendige gesprekken tussen docenten, een afvaardiging van het faculteitsbestuur en leden van de deelraad.

Zo kwam naar voren dat het soms lastig is om de balans te bewaken tussen het werken als "generalist" en als "specialist". Duidelijk werd dat docenten echt graag ingezet willen worden op modules die zij goed beheersen, en die ook aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van de docent. Proffesionalisering werd als cruciaal omschreven, waarbij de wens werd uitgesproken om onderscheid te maken tussen vakinhoudelijke en didactische professionalisering.

De vertrouwenspersoon van FBE, Natasja van Schaik, was ook aanwezig. Zij gaf aan docententeams graag te helpen met het bepalen van dekernwaarden van een team; wat verwachten docenten van elkaar, hoe werken docenten samen, en hoe werken studenten en docenten met elkaar samen? Zij gaf aan dat het belangrijk is om deze gedeelde uitgangspunten expliciet te maken.

Ten slotte is er gesproken over het thema mobiliteit. Docenten hebben de indruk dat de mobiliteit binnen een opleiding goed is, maar binnen de faculeit en binnen de HvA is dat lastiger. Logistieke knelpunten lijken mobiliteit te beperken.

De deelraad gaat met het faculteitsbestuur verder in gesprek over de uitkomsten van de rondetafelgesprekken.

We hopen elkaar in goede gezondheid op de Fraijlemaborg weer te kunnen zien en gaan graag weer met jullie in gesprek!