Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Overleg over corona tussen faculteitsraad en management FOO

11 mei 2020 13:05 | Medezeggenschap

Vanaf het begin van de coronacrisis heeft het dagelijks bestuur van de faculteitsraad van FOO wekelijks overleg over de aanpak van deze crisis met de decaan, de directeur bedrijfsvoering en de faculteitssecretaris van FOO.

Door de maatregelen die genomen worden in de coronacrisis, ziet ons werk en onze studie er opeens heel anders uit. Alle lessen worden online gegeven, voor tentamens moet een andere vorm worden gevonden, we moeten bedenken hoe praktische opdrachten vorm worden gegeven en we ontmoeten elkaar niet meer in het KSH maar achter het scherm van onze laptop. Stages zijn vervallen of worden heel anders ingevuld en ook jij als student moet opeens je lessen online gaan geven. Dit alles vergt natuurlijk veel van ons allemaal.

Het dagelijks bestuur van de faculteitsraad praat elke week met het management van FOO over de maatregelen die genomen worden en de knelpunten die we hierbij tegenkomen. Een belangrijk punt is natuurlijk hoe er over dit alles wordt gecommuniceerd. Vanuit de faculteitsraad wordt met name aandacht gevraagd voor het effect van alle maatregelen op medewerkers en studenten: hoe ervaart iedereen het thuiswerken, lukt dat überhaupt wel? Hoe ervaar je het gemis aan contact met collega’s en medestudenten? Hoe wordt er omgegaan met deadlines voor het inleveren van opdrachten? En hoe ga je om met problemen tijdens je stage waar je nog nooit mee te maken hebt gehad? Bv. dat je leerlingen niet online bereikbaar zijn en dreigen uit te vallen? Op dit moment wordt de vraag hoe we vanaf september weer langzaam open gaan en welke problemen we daarbij kunnen verwachten – denk aan het gebruik van het OV – ook actueel.

Al deze zaken worden in de faculteitsraad en in het overleg met het management besproken. Input vanuit medewerkers en studenten van onze faculteit is welkom! Dus loop jij tegen zaken aan waar nog geen aandacht voor is geweest? Laat het ons weten via fmr-foo@hva.nl.