Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad FOO bespreekt OER 2020-2021

11 mei 2020 13:00 | Medezeggenschap

Corona of niet, de faculteitsraad van FOO werkt door! Op dit moment zijn we druk bezig met het beoordelen van de OERen 2020-2021 van alle opleidingen van onze faculteit.

Gelukkig heeft het proces rond de OERen geen vertraging opgelopen. De faculteitsraad heeft, zoals elk jaar, weer behoorlijk wat vragen en opmerkingen over de OER. De faculteitsraad heeft hiervoor ook veel input gekregen vanuit de OC’s van FOO. De raad is blij met de goede samenwerking met de OC’s op dit belangrijke onderwerp.

Een aantal vragen is al met de decaan besproken en afdoende beantwoord. Zaken als tik- en lay-out-fouten, onderwerpen die vergeten zijn, enz. zijn doorgegeven aan degenen die de tekst van de OERen opmaken en zullen worden aangepast in een volgende versie van de OERen.

Het belangrijkste inhoudelijke discussiepunt dat nog resteert gaat over onderdelen van het curriculum die in de praktijk verplicht worden gesteld, maar nog niet als zodanig – of niet herkenbaar – in de OER zijn opgenomen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan het LiO-startassessment of de training Professioneel Spreken. Hierover gaat de faculteitsraad op 26 mei in gesprek met de decaan.