Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Kandidaatstelling verkiezingen hervat

Meld je aan voor de medezeggenschap!

12 mei 2020 10:14 | Medezeggenschap

De campagne rond de kandidaatstelling voor de medezeggenschapsverkiezingen werd half maart uitgesteld vanwege het coronavirus. We hervatten de kandidaatstelling van 18 mei tot en met 1 juni. Van 15-28 juni wordt er gestemd. Dus: wil jij meepraten op de HvA? Stel je kandidaat voor de medezeggenschap!

WAT IS MEDEZEGGENSCHAP?

De medezeggenschap vertegenwoordigt alle studenten en medewerkers van de HvA. Als medezeggenschapper ga je in gesprek met de directie – van de hogeschool, de faculteit of de opleiding.De medezeggenschapsraden zijn actief op verschillende niveaus binnen de HvA. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) is de belangrijkste gesprekspartner van het College van Bestuur over zaken die de hele HvA aangaan. Deelraden praten met de decaan, het hoofd van de faculteit, over wat er op hun faculteit speelt. In de animatie hieronder leggen we verder uit wat we doen en hoe we georganiseerd zijn.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Animatie met uitleg over medezeggenschap op de HvA

WAAROM MEDEZEGGENSCHAP?

De medezeggenschapsraden controleren beleid. We keuren bijvoorbeeld elk jaar de begroting goed. Maar in de medezeggenschap krijgen we ook dingen voor elkaar door zelf initiatief te nemen. Een voorbeeld: eerder hield de CMR een Hearing over tentamenkansen. Daar kwam een ongevraagd advies aan het College van Bestuur uit voort. Het plan omvat vijf punten over toetsing, die worden nu aangepast.

Ook deelraden oefenen invloed uit. Vorig jaar bijvoorbeeld had de deelraad FMR (Faculteit Maatschappij en Recht) een idee om de studievoorschotmiddelen rechtstreeks ten goede te laten komen aan ideeën van medewerkers en studenten. Iedereen kon een idee aanleveren met een bijbehorend plan en daar financiering voor aanvragen. In overleg met de decaan slaagde dit initiatief.

WAAROM KANDIDAAT STELLEN?

Je krijgt niet alleen invloed. Er zitten meer voordelen aan als je jezelf kandidaat stelt:

  • je komt op voor de belangen van alle HvA’ers;
  • als student krijg je een financiële vergoeding van ongeveer een tientje per uur; ben je medewerker, dan wordt je vrijgeroosterd zodat jij dit belangrijke werk kan doen;
  • je leert veel mensen kennen, zowel binnen als buiten de HvA;
  • je krijgt gratis cursussen om je verder te ontwikkelen.

Ja, ik meld me aan!