Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Stel je kandidaat voor de faculteitsraad FOO!

11 mei 2020 13:11 | Medezeggenschap

De kandidaatstelling voor de verkiezingen van de medezeggenschapsraden is vanaf 18 mei hervat. Studenten en medewerkers kunnen zich t/m 1 juni 18.00 uur kandidaat stellen, ook voor de faculteitsraad van FOO! Stemmen kan van 15 t/m 28 juni. Als je je tussen 9 en 22 maart al kandidaat hebt gesteld, dan hoef je dat niet opnieuw te doen.

De faculteitsraad is de medezeggenschapsraad van FOO. Als lid van de faculteitsraad vertegenwoordig je de stem van je medestudenten en collega’s in alles wat goed gaat, beter kan of beter moet binnen onze faculteit. De faculteitsraad vergadert twee keer per maand op dinsdag van 17.00 – 18.30 uur, waarvan één keer in overleg met de decaan.

Waarover praten wij?

Een belangrijk gespreksonderwerp is op dit moment natuurlijk de invloed die de coronacrisis heeft op het reilen en zeilen van de faculteit; op het onderwijs en op hoe medewerkers hun werk moeten doen. Dit zal ook bij de start van het nieuwe studiejaar een belangrijk gespreksonderwerp blijven. We kunnen er namelijk niet van uitgaan dat alles per 1 september meteen weer is zoals vóór half maart.

Verder staan het komende jaar de herinrichting van het Kohnstammhuis en het nieuwe meerjarenplan van de faculteit hoog op de agenda. De faculteitsraad kaart ook zelf onderwerpen aan, zoals knelpunten rond stages en minoren en het vergroten van de binding tussen personeelsleden.

Daarnaast heeft de raad instemmingsrecht op de begroting van de faculteit en op delen van de OER, deze onderwerpen komen elk jaar terug.

Aandachtspunt voor medewerkers

Voor medewerkers is het belangrijk om te weten dat de uren die je krijgt voor de medezeggenschap moeten worden vrijgemaakt binnen je huidig aanstelling. Die uren zijn dus niet ‘extra’. Het is daarom aan te bevelen om je kandidaatstelling voor de faculteitsraad met je leidinggevende te overleggen, in verband met het inpassen van de uren voor medezeggenschap in je taakplaatje.

Stel je kandidaat via de kiessite van de HvA.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de faculteitsraad of neem contact op via fmr-foo@hva.nl.