Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

De deelraad als denktank - bestuur mee!

12 mei 2020 09:48 | Medezeggenschap

Vanaf deze week kun je je verkiesbaar stellen als raadslid voor de Deelraad Staven en Diensten (DSD). De deelraad is een denktank achter het bestuur op een faculteit. Meld je aan en bestuur mee!

Tussen 18 mei 9.00 uur en 1 juni 18.00 uur kun jij je aanmelden als kandidaat voor de Deelraad Staven en Diensten. Geef je op door dit formulier in te vullen en je komt op de kandidatenlijst. Van 15 tot en met 28 juni kunnen andere DSD'ers dan op jou stemmen. Heb je genoeg stemmen verzameld, dan zit je in de medezeggenschapsraad!

Waar houden wij ons mee bezig?

  • Kijk met ons mee of de verhuizing van de diensten naar de Hogehilweg de goede kant op gaat;
  • Help mee om te zorgen dat onze werkplek in orde is, dat er iets wordt gedaan om de werkdruk te bestrijden en om de sociale veiligheid te bevorderen;
  • Kijk mee of de directeuren serieuze HR-plannen opstellen en of het ze ook lukt om die echt uit te voeren;
  • Aan welk profiel vind jij dat een nieuwe directeur eigenlijk moet voldoen?

Het meest fascinerende is als je overzicht krijgt over beleidsplannen en maatregelen op een bepaald gebied, zoals nu in de situatie dat iedereen thuis werkt. En daarover met directeuren, P&O-Advies en het bestuur in gesprek gaat. Hoe zijn jullie daartoe gekomen? Komen de plannen goed over? Hoe evalueer je de effecten?

De DSD zet daarmee aan tot een zinvol gesprek en dat is een mooie functie van de medezeggenschap.

Wie zijn wij?

Medezeggenschap is een belangrijke verantwoordelijkheid binnen organisaties en dus ook voor de HvA. Iemand moet namelijk kritisch meekijken met de organisatieplannen van het bestuur, de dienstdirecteuren en hoofden van staven. Natuurlijk weten wij als raad ook niet alles, maar we snappen wel wat goed en slecht is voor het welzijn van medewerkers. Als de organisatie de medewerker uit het oog verliest, niet meeneemt of waardeert in hun deskundigheid, dan zeggen we daar wat van. Wel op een constructieve manier, want we zijn niet tegen veranderingen of ontwikkelingen.

We werken redelijk informeel, we gaan niet altijd tot het principiële naadje. Veel belangrijker vinden we dat er een positieve ontwikkeling is, ook de bedoeling achter de plannen telt mee. Onderling verschillen de meningen regelmatig, maar de discussie is juist lekker en we komen er altijd uit.

Meer informatie over de DSD

Aanmelden als kandidaat voor de DSD