Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Kiek van der Putte: ‘Ik draai niet om de hete brij heen’

13 mrt 2020 11:06 | Medezeggenschap

Ze zat de afgelopen zes jaar in de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR). Haar beeltenis siert de verkiezingsposter die deze maand in alle HvA-gebouwen hangt. Vanwege een nieuwe functie bij de HvA zwaait Kiek van der Putte af.

‘Ik begon in 2000 als docent bij Fysiotherapie, later als docent/onderzoeker. Ik ben ook teammanager geweest, met onder meer HR in mijn portefeuille. Als medezeggenschapper was P&O (personeel & organisatie, red.) mijn metier.’ Binnen P&O, een aparte commissie van de CMR, legde Kiek zich extra toe op het thema werkdruk. ‘Werkdruk is veelomvattend. Bijna alle thema’s zijn eraan te koppelen, waardoor het onderwerp vaak vermeden werd. Ik ergerde me eraan dat er om de hete brij heen werd gedraaid. Daar ben ik niet van.’

WERKDRUK AANPAKKEN

‘Als je van een thema bent, werk het dan ook uit en maak het operationeel’, gaat ze verder. Kiek stond aan de basis van het actieplan werkdruk. ‘Dankzij dat actieplan kwam de zogeheten vliegende brigades er.’ Deze brigades komen langs bij teams, brengen de factoren die een rol spelen bij werkdruk in kaart en adviseren in verdere vervolgstappen. ‘Deze vervolgstappen moet het betreffende team, of de opleidingsmanager bijvoorbeeld, verder uitwerken. Wat voor mij belangrijk is, is of de mensen op de werkvloer er iets van merken.’

TROTS

De komst van het actieplan werkdruk vervult haar met trots, zegt Kiek desgevraagd. ‘Maar ook bijvoorbeeld het verbeteren van de klachtenregeling en de professionalisering van de CMR. We draaiden een agenda af, het was vrij standaard. Nu onderzoeken we andere werkvormen, zowel voor onszelf als voor de HvA’ers. De Hearings van de CMR zijn een werkvorm die daaruit is voortgekomen. Daarmee kun je onderzoeken of iets leeft in een organisatie.’ Deze themabijeenkomsten hebben dit jaar enkele agendapunten voortgebracht die voorgelegd zijn aan het College van Bestuur. Zo deed de CMR al een ongevraagd advies aan het College over tentamenkansen.

Kiek is inmiddels binnen de HvA van baan veranderd en (naast haar docentschap) expert Gezondheid & Vitaliteit voor de beleidsafdeling Human Resources geworden. P&O-dossiers voeren nog steeds de boventoon dus, al zit ze dan aan de andere kant van de bestuurstafel. ‘Dat verandert voor mij persoonlijk niks. Ik zit er vanuit mijn betrokkenheid bij de HvA en voor de studenten. Ik wil de HvA mooier maken vanuit een rol waarin ik denk dat ik verstand van zaken heb. Hoe? We kijken – en terecht – naar de werkdruk die er al is, maar je kan ook kijken naar hoe je werkdruk voorkomt. Of beter gezegd: hoe we vitaal, betrokken en bevlogen blijven werken.’

STEL JE KANDIDAAT

Op het moment van schrijven staat de campagne voor de kandidaatstelling voor de medezeggenschapsraden voor de deur. Kiek: ‘Ik heb het als zes hele mooie jaren ervaren en vind het jammer om het los te laten. Maar uiteindelijk is het ook goed als er weer een frisse wind waait door de medezeggenschap. Dus voel je geen roepende in de woestijn, want in de CMR kan je voor iedereen van meerwaarde zijn en verschil maken. Voel je geroepen en stel je kandidaat!’