Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Een doel hebben, vasthoudend zijn en blijven

15 mrt 2020 15:45 | Medezeggenschap

Een doel hebben, vasthoudend zijn en blijven. Als je dat in jezelf herkent “Stel je dan kandidaat”

De CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) is de belangrijkste gesprekspartner van het College van Bestuur en praat o.a. over zaken die de hele HvA aangaan. Bijvoorbeeld een gezonde financiële situatie, een werkbare klachtenregeling voor medewerkers én studenten, het reduceren van de werkdruk voor studenten én medewerkers, een goed uitvoerbaar verzuimbeleid, binding met de stad Amsterdam en het werkveld en vele facetten van veiligheid voor ons allen.

De deelraad FBE praat met de decaan over o.a. hoe de financiële situatie gezond te krijgen en te houden, een goed uitvoerbaar taaktoewijzingsbeleid, de studievoorschotmiddelen besteden voor de aangewezen doelen en over verbetering en op peil houden van de onderwijskwaliteit.

Door te participeren in de medezeggenschap kan je zaken gedaan krijgen voor studenten en collega’s al moet je soms heel veel geduld betrachten, maar vooral een doel hebben en vasthoudend zijn. Door lid te zijn ontdek je beter hoe de HvA en/of de deelraad wordt bestuurd, hoe de dwarsverbanden lopen en kom je tot het inzicht dat besturen gemakkelijker is dan het lijkt en doe je mede daardoor bestuurservaring op. Het opdoen van bestuurservaring kan je carrièrekansen verruimen maar ook de binding met de hogeschool en je netwerk bevorderen.

Vind je het belangrijk om o.a. onderwerpen zoals taaktoedeling, nog betere student en medewerkersroosters, aanpak werkdruk bij medewerkers én studenten ter verbetering aan te dragen en vast te blijven houden totdat die gerealiseerd zijn in het belang van de hele HvA? Stel je dan kandidaat tussen 9 en 22 maart!