Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Voorstellen voor vergroten binding personeel FOO

23 jan 2019 12:53 | Medezeggenschap

In december 2018 heeft de Faculteitsraad van FOO met de decaan gesproken over diverse voorstellen om de binding van het personeel te vergroten.

Dit onderwerp is voor heel FOO van belang, want een goede informele relatie tussen personeelsleden leidt tot een betere en effectievere samenwerking, en dus tot een meer succesvolle organisatie. De besproken voorstellen variëren van het geven van attenties bij heugelijke gebeurtenissen (verjaardag, geboorte, jubileum) of het inrichten van een ontmoetingsruimte voor medewerkers tot het helder en proactief communiceren over ingewikkelde (cao-)zaken en regelingen rond pensioenen, jubilea enz. Een belangrijk aandachtspunt is dat het persoonlijke element in deze communicatie voorop moet staan.

Natuurlijk gebeuren er bij FOO al mooie dingen, zoals het Nieuwjaarsfeest of de Medewerkersbarbecue, maar de Faculteitsraad denkt dat FOO hierin nog een paar stappen kan maken. Bij alle voorstellen gaat het erom de waardering voor het personeel zichtbaarder te maken.

De decaan kan zich deels vinden in de voorstellen van de raad, maar benadrukt ook dat niet iedereen alle maatregelen op prijs zal stellen. Hij wil dus liever niet iedereen over één kam te scheren en stelt voor om maatregelen niet faculteitsbreed in te voeren, maar om deze op teamniveau aan te pakken.

Wat betreft het inzichtelijk maken van complexe personeel-gerelateerde zaken als pensioenen, jubilea en lastige cao-zaken; hierover is toegezegd dat de afdeling HR ermee aan de slag gaat. Dit is niet altijd even gemakkelijk, dus in sommige gevallen zal ook actie vanuit de medewerkers zelf nodig zijn. In het voorjaar komt dit punt terug op de agenda van de raad.