Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Faculteitsraad stemt in met begroting FOO 2019

23 jan 2019 12:42 | Medezeggenschap

Sinds september heeft de Faculteitsraad gesproken over de begroting 2019 van FOO.

De raad – en vooral de commissie Personeel & Financiën van de raad – heeft regelmatig overlegd met de directeur bedrijfsvoering en het hoofd Financiën, Planning & Control over de verschillende stappen in het begrotingsproces en heeft zo vragen over de begroting 2019 kunnen bespreken. De raad is door deze werkwijze goed op de hoogte gebleven van de ontwikkelingen in de begroting. Aan het eind van de rit waren er geen belangrijke vragen meer over, waardoor de Faculteitsraad op 27 november zonder problemen kon instemmen met de begroting FOO 2019.