Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Datum tussentijdse MZ-verkiezingen 2019 bekend!

24 jan 2019 08:54 | Medezeggenschap

Altijd al interesse gehad in medezeggenschap of vertegenwoordiger van de HvA-gemeenschap willen worden? Van 11 t/m 22 maart start de kandidaatstellingsperiode voor een aantal deelraden bij de tussentijdse verkiezingen weer. De verkiezingen zelf vinden plaats van 6 mei t/m 17 mei.

In het voorjaar van 2018 vonden er verkiezingen voor de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) en de deelraden plaats. De leden zijn toen voor twee jaar gekozen. Niet alle plekken voor raadsleden zijn bij de verkiezingen van 2018 gevuld en ook hebben in de tussentijd een aantal leden hun raadswerk beeindigd. Deze plekken kunnen bij de tussentijdse verkiezingen van 2019 worden opgevuld. Leden die bij de tussentijdse verkiezingen worden verkozen maken de huidige zittingstermijn af. De huidige zittingstermijn voor alle leden loopt tot en met 31 augustus 2020

Waar tussentijdse verkiezingen?

Niet bij alle geledingen van de medezeggenschapsraden aan de HvA zijn er tussentijdse verkiezingen, omdat daar geen vacatures zijn ontstaan. De raden hebben als volgt aangegeven voor welke geledingen er wel of geen verkiezingen plaatsvinden:

Raad

Medewerkersgeleding

Studentgeleding

CMR Geen verkiezingen Geen verkiezingen
DSD Verkiezingen NVT
deelraad FBSV Verkiezingen Verkiezingen
deelraad FBE Geen verkiezingen Geen verkiezingen
deelraad FDMCI Geen verkiezingen Verkiezingen
deelraad FG Geen verkiezingen Verkiezingen
deelraad FMR Verkiezingen Verkiezingen
deelraad FOO Verkiezingen Verkiezingen
deelraad FT Verkiezingen Verkiezingen

Indien je interesse hebt om de HvA-gemeenschap in de CMR of de deelraden te vertegenwoordigen, noteer dan onderstaande data alvast:

Belangrijke data MZ-verkiezingen

  • Kandidaatstellingsperiode: maandag 11 maart 2019 (09.00 uur) t/m vrijdag 22 maart 2019 (17.00 uur).
  • Stemperiode: maandag 6 mei 2019 (09.00 uur) t/m vrijdag 17 mei 2019 (17.00 uur).

Over de wijze waarop je jezelf kandidaat kan stellen wordt je begin maart nog geinformeerd.