Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Update commissies deelraad FBE

23 nov 2018 09:10 | Medezeggenschap

Lees hier meer over de activiteiten van de verschillende commissies van de deelraad.

De commissie Onderwijs & Kwaliteit spreekt op 3 december met het hoofd onderwijsbureau en hoofd roosterbureau over de roostering. In twee eerdere gesprekken is, aan de hand van een casus bij de opleiding Bedrijfskunde, al uitgebreid gesproken over het verder verbeteren van het roosterproces. Eén van de vragen die leeft is of er voldoende lokalen zijn op piekmomenten en of dit aansluit bij de gewenste bezettingsgraad van 70 procent.

Daarnaast organiseert de commissie op 26 november een bijeenkomst met een afvaardiging van de verschillende opleidingscommissies. Het proces rond de besteding van de studievoorschotmiddelen (financiële middelen die zijn vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs) staat tijdens deze bijeenkomst prominent op de agenda. De deelraad vindt het belangrijk dat de middelen ten goede komen aan de studenten en dat de input van studenten wordt meegenomen. Over de rol van de deelraad zodra op opleidingsniveau de bestedingsdoelen door de OC zijn goedgekeurd, wordt verder nagedacht. Lees binnenkort meer over de resultaten van deze bijeenkomst op onze website.

Het Studentenoverleg buigt zich over de mogelijkheden voor studenten om lokalen te reserveren. Dit is ook als advies meegegeven aan de directeur Bedrijfsvoering met het oog op de geplande verbouwing van de Fraijlemaborg. Inmiddels is toegezegd dat de lokalen op de Fraijlemaborg open blijven, zodat studenten er gebruik van kunnen maken op de momenten dat de lokalen niet gebruikt worden voor lessen.

De commissie Communicatie ontwikkelt een flyer en poster die binnenkort in het Wibauthuis en op de Fraijlemaborg worden verspreid. Hiermee willen we de studenten en de medewerkers van de faculteit informeren over wat wij doen als raad.