Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Speerpunten van de DSD

22 nov 2018 10:24 | Medezeggenschap

Tijdens de inwerkbijeenkomst van 11 september heeft de DSD de speerpunten voor het raadsjaar 2018/2019 besproken. Deze speerpunten zijn in de overlegvergadering van 8 november met de secretaris gepresenteerd.

Speerpunten DSD

  • Communicatie met de achterban :

De DSD wil de communicatie met de achterban vergroten. Dit betreft zowel de communicatie vanuit de DSD, als de communicatie richting de DSD. Hiervoor is onder andere ook de medezeggenschapsnieuwsbrief in het leven geroepen. De DSD gaat onderzoeken op welke wijze er sneller input vanuit de achterban kan worden opgehaald.

  • Medewerkers, veiligheid, gezondheid en welzijn :

Sub-onderwerp: Werkdruk, Duurzame Inzetbaarheid, Professionalisering, RI&E

De DSD vindt het welzijn van de medewerkers belangrijk. Vanuit de afdeling HR zijn op verzoek van onder andere de CMR verschillende plannen opgesteld zoals het actieplan werkdruk, de vliegende brigades, leidraad DI voor leidinggevenden en de leidraad DI voor medewerkers. De DSD wil erop toezien dat deze plannen worden uitgevoerd en bekend zijn onder de medewerkers van de staven en diensten.

Sub-onderwerp: Hay-profielen, HR, leiderschapsprogramma

De DSD wil zich richten op de ontwikkelingen op HR-gebied binnen de staven en diensten. Hoe actueel zijn de opgestelde Hay-profielen uit 2005 nog en in hoeverre worden de medewerkers van de staven en diensten betrokken bij het door HR uit te rollen leiderschapsprogramma?

  • Omgang met organisatieaanpassingen :

De DSD constateert dat de ontwikkelingen binnen de HvA bij de staven en diensten niet meer stilstaan. In de afgelopen drie jaar zijn er tientallen mutaties geweest binnen onder andere de stafhoofden en de dienstdirecteuren. Ook vinden er ieder jaar verschillende organisatieaanpassingen plaats. De DSD richt zich bij organisatieaanpassingen op het welzijn van de medewerkers en hoe zij bij de organisatieaanpassingen betrokken worden.

  • Samenwerking tussen de staven en diensten :

De DSD constateert dat er onderling weinig contact is tussen de staven en diensten onderling en de samenwerking tussen beiden de wensen overlaat. De DSD wil komend raadsjaar met de secretaris bespreken welke formele vorm van samenwerking tussen de staven en diensten dient plaats te vinden, nu dit niet beschreven staat in het besturingsmodel van de HvA en het transitieplan.