Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Start Tasforce Roostering FOO

21 nov 2018 13:01 | Medezeggenschap

Binnenkort gaat bij FOO een Taskforce Roostering van start. Deze Taskforce krijgt de opdracht om de voortdurende problemen rond roostering die veel tijd en energie kosten en frustratie en ontevredenheid opleveren, structureel aan te pakken. Er zitten ook studenten in de Taskforce. Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact op (zie hieronder).

Achtergrond

Al sinds jaren hebben de faculteiten op de Amstelcampus moeite om al hun onderwijs te roosteren in de beschikbare ruimte. We moeten zo efficiënt mogelijk met de (dure) ruimte op de Amstelcampus omgaan en faculteiten moeten de beschikbare ruimte met elkaar delen. In de afgelopen jaren is hier hard aan gewerkt en is er steeds slimmer, efficiënter en doelmatiger omgegaan met het ruimteaanbod.

Desondanks was het roosterprobleem bij het begin van dit studiejaar bij FOO nijpender dan ooit. Er zijn verschillende maatregelen genomen en uiteindelijk zijn alle knelpunten opgelost, maar dat is wel ten koste van de studeerbaarheid en de werkbaarheid van het rooster gegaan. De recente NSE laat dan ook een duidelijke verslechtering zien in de tevredenheid van studenten op het gebied van roostering.

De onderwijsruimte op de Amstelcampus wordt over de faculteiten verdeeld zodat elke faculteit een ‘eigen kern’ heeft waarin het onderwijs zoveel mogelijk wordt geroosterd. De activiteiten van FOO zouden kunnen passen in de eigen kern van FOO als alle onderwijsruimten van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.40 uur worden gebruikt. Dat is nu niet het geval. De krapte in de roostering is dus geen absolute krapte maar een gevolg van pieken en dalen in de ruimtevraag.

Opdracht en samenstelling Taskforce

In oktober 2018 heeft het managementteam van FOO besloten om, voorlopig voor één jaar, een Taskforce Roostering op te richten. De opdracht van de Taskforce is:

  1. Aanbevelingen doen die ertoe leiden dat minstens 90% van de geplande activiteiten van FOO passen binnen de ‘eigen kern’ van FOO op de Amstelcampus.
  2. Aanbevelingen doen die ertoe leiden dat de tevredenheid van studenten en docenten over de roosters verbetert.

Daartoe is de Taskforce breed samengesteld. Er is plaats voor 2 à 3 studenten. Vanuit het onderwijs zitten 2 à 3 docenten, 2 à 3 opleidingscoördinatoren en 1 onderwijscoördinator in de Taskforce. Verder sluiten de coördinator van het roosterbureau, de directeur bedrijfsvoering en een externe projectleider aan bij de Taskforce Roostering.

Oproep

Ervaar jij problemen met het rooster? Geef ze dan door aan de studenten die in de Taskforce zitten:

Wil je lid worden van de Taskforce? Er is nog een plek voor een student. De tijdsinvestering is 4 à 6 uur per maand (je krijgt betaald). De eerste bijeenkomst is op 3 december. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Brigit Schumacher (directeur bedrijfsvoering FOO): b.a.schumacher@hva.nl.