Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR vraagt opheldering over ICT-storingen

22 nov 2018 08:59 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschap heeft in de vergadering van 20 november 2018 met het College van Bestuur (CvB) vragen gesteld over recente ICT-storingen. Ook wilde de CMR meer weten over de communicatie rondom storingen.

Uitgerekend tijdens de tentamenweek kreeg het ICT-systeem Topdesk te maken met een storing. Tentamenorganisatoren kregen daardoor geen mails met verzoeken van studenten, examencommissies en medewerkers binnen. Dat zorgde voor extra werk omdat daardoor elk verzoek handmatig moest worden verwerkt. Bovendien was het niet de eerste ICT-storing in de afgelopen tijd. Pieter Claeys, Teamcoördinator Tentamenorganisatie FBE, telde recentelijk drie storingen die direct hinder veroorzaakten voor de organisatie van tentamens aan zijn faculteit.

CMR-lid Jeffrey Meijer maakt zich zorgen over de laadstoringen bij informatiesystemen, zoals de mail. In hoeverre kunnen studenten er nog vanuit gaan dat zij betrouwbaar hun werk kunnen inleveren en dat docenten hun werk kunnen doen? Voorzitter van de CMR Mark van der Horst informeert of er daadwerkelijk meer storingen zijn geweest in de afgelopen periode en zo ja, wat hiervan de oorzaak is geweest. Ook vindt Van der Horst dat de communicatie tekortschiet. Het komt voor dat er wordt gecommuniceerd via een medium dat op dat moment onbereikbaar is vanwege een storing.

Reactie CvB

Hanneke Reuling reageert namens het CvB op de vragen vanuit de CMR. Uit de extra storingsrapportages van de dienst ICT services (ICTS) blijkt inderdaad een stijging van het aantal incidenten op ICT-gebied in de laatste maanden. Deze incidenten zijn niet direct met elkaar verbonden. Op de meldingen wordt technisch adequaat gereageerd, maar Reuling ziet in de (keten van) communicatie mogelijkheden tot verbeteringen. Het CvB gaat de storingsrapportages nader bestuderen en bespreken met de verantwoordelijken binnen de organisatie, waarna het onderwerp opnieuw wordt besproken met de CMR.