Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

De DSD in oktober en november

22 nov 2018 10:48 | Medezeggenschap

De maanden oktober en november zijn drukke momenten voor de DSD. Zo hebben er verschillende volgteamgesprekken plaatsgevonden met de dienstdirecteuren over de begroting, heeft de raad kennisgemaakt met de secretaris van de Hogeschool en is de raad begonnen met het verder uitwerken en presenteren van de speerpunten.

Begroting

Vanaf dit raadsjaar heeft de DSD instemmingsrecht op de begrotingen van de bestuursstaf en de gemeenschappelijke diensten. De DSD heeft besloten om bij het beoordelen van de begrotingen te kijken naar de in de kaderbrief genoemde speerpunten op het gebied van HR-beleid en hoe deze in de begroting terugkomen. Het betreft de volgende speerpunten:

  • het strategisch inzetten van professionalisering
  • verbindend leiderschap
  • beheersing van werkdruk
  • de koppeling van de mobiliteit aan de strategie
  • het gezamenlijk verantwoordelijk werken op HR gebied
  • Opbouwen van een flexibele schil
  • Diversiteitsbeleid

Op 27 november spreekt de DSD intern over het formele instemmingsverzoek ten aanzien van de begrotingen, waarna op 3 december de overlegvergadering met de secretaris plaatsvind.

Volgteamgesprekken

De volgteams van de diensten en bestuursstaf hebben de eerste volgteamgesprekken van het jaar gevoerd. Deze gesprekken stonden vooral in het teken van kennismaking en de begroting. Komend raadsjaar zullen de volgteams ook nog met de directeuren in gesprek gaan over de kaderbrief 2020, de medewerkersmonitor en andere zaken die dan bij de verschillende staven en diensten spelen.

Kennismaking met de secretaris van de hogeschool

In de overlegvergadering van 3 oktober heeft de DSD kennisgemaakt met de secretaris van de hogeschool. Tijdens deze vergadering is ook gesproken over het organisatieplan digitaal toetsen bij FS. Ook is gesproken over activiteit gerelateerd werken bij de bestuursstaf. Een verslag van de overlegvergadering is inmiddels op de website gepubliceerd.