Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR spreekt met CvB over aanmeldingsproblemen minoren

22 nov 2018 08:18 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft met het College van Bestuur (CvB) gesproken over het aanmelden voor minoren. Door problemen met de website konden veel studenten zich niet tijdig aanmelden.

Het probleem is later op de ochtend waarop de inschrijving begon, verholpen. Een aantal minoren zat toen al vol.

Snel inschrijven belangrijk

Minoren zijn een verplicht keuze-onderdeel van de opleiding. Studenten die zich daarvoor in willen schrijven moeten er op tijd bij zijn, want de regel is: wie het eerst komt, het eerst maalt. Populaire minoren zitten daarom snel vol.

‘Verkeerd signaal’

Rector Geleyn Meijer heeft met het AC (Administratief Centrum) gekeken naar de oorzaak. Een exacte diagnose van wat er misging ontbreekt nog. Maar volgens Meijer kwam het erop neer dat er IT-technisch gezien meerdere processen via één database liepen waardoor de website overbelast raakte. ”Daardoor was de site niet volledig onbereikbaar, maar nam de performance af. Hoe dan ook, het is een verkeerd signaal en het mag niet gebeuren.”


Een deel van de inschrijvers kwam wel door het systeem heen, een ander deel niet. CMR-lid Alessandro van Haag (student aan de Lerarenopleiding Maatschappijleer) vindt het ‘zorgelijk en frustrerend’ dat er door de inschrijfproblemen geen gelijk speelveld is voor studenten.


Langer durend probleem

Het zit de CMR daarnaast dwars dat de inschrijfproblemen al een aantal jaar spelen. Een eerste inventarisatie door CMR-lid Paul Disco (docent/onderzoeker FDMCI), gedaan na de onderlinge vergadering, laat zien dat studenten er al in 2011 over klaagden. Volgens het CvB is daarmee niet gezegd dat de achterliggende problemen ook precies hetzelfde zijn.

Vervolg

De rector heeft toegezegd om zo snel mogelijk een reactie te geven zodra hij meer weet over de oorzaak van de problemen. Ook heeft Meijer het AC de opdracht gegeven om met de CMR in gesprek te gaan om te kijken naar de eisen die aan toekomstige inschrijfprocedures gesteld moeten worden. Op 11 december vindt dit gesprek plaats. Tevens is de CMR uitgenodigd om 25 maart vanachter de schermen mee te kijken. Op die dag worden de minor-inschrijvingen van het volgende semester geopend.