Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Leden deelraad FBE stellen zich voor

4 okt 2018 11:50 | Medezeggenschap

Maak kennis met onze raadsleden!

Niels Nanning

Ik ben Niels Nanning, vierdejaars student Bedrijfskunde MER en vicevoorzitter van de deelraad Business en Economie. Daarnaast ben ik lid van de commissie Onderwijs & Kwaliteit en de commissie Communicatie. Drie jaar geleden ben ik onder het motto “Wij zijn en maken FBE” gekozen voor de deelraad Business en Economie. Ik heb mij voor dit jaar weer verkiesbaar gesteld om dichter bij dit doel te komen. Ik hoop dit jaar de verbinding tussen de deelraad, studenten en medewerkers te versterken. We doen in de raad veel voor onze achterban, maar dit is nog niet voldoende zichtbaar. Daarnaast ga ik mij inzetten voor een goede invulling van de Onderwijs- en Examenregeling en een eerlijke verdeling van de studievoorschotmiddelen. Alleen samen kunnen we de hogeschool en het onderwijs verbeteren. Laat van je horen als je het ergens niet mee eens bent, maar heb het ook over de dingen die wel goed gaan. Samen zorgen we ervoor dat we allemaal terug kunnen kijken op een leuke en leerzame studententijd.

Jonne Paes

Ik ben Jonne Paes, tweedejaars student Bedrijfskunde MER. De deelraad leek mij een mooie kans om meer ervaring op te doen naast mijn studie en mee te praten over belangrijke beslissingen binnen de HvA die invloed
hebben op mijn medestudenten. Ik hoop dat we dit raadsjaar samen met alle studentleden speerpunten kunnen gaan vastleggen en aanpakken die onze medestudenten ook echt aangaan waardoor de medezeggenschap meer bekendheid krijgt onder de studenten . Daarnaast lijkt het mij mooi als we binnen de HvA meer samenwerking tussen verschillende opleidingen kunnen bewerkstelligen. Als studentlid van de deelraad FBE kom ik op voor alle studenten van onze faculteit. Laat mij dus weten als je ergens mee zit, zodat ik het in de deelraad kan aanpakken!

Bart Dusseljee

Mijn naam is Bart Dusseljee en ik ben momenteel bezig met het laatste jaar van de studie Human Resource Management en de pre-master sociologie en organisatiewetenschappen. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn vrienden of met een goed boek. Daarnaast probeer ik ook de piano te leren en doe ik de afgelopen maanden een poging een baard te groeien. Als je nog tips hebt voor dit laatste hoor ik het graag! Uiteraard mag je ook altijd contact met me opnemen voor HvA-gerelateerde tips, vragen of problemen! Als je vragen hebt, kan je mailen naar bart.dusseljee@hva.nl. De reden dat ik mij verkiesbaar heb gesteld is, omdat ik het fijn vind om dingen te ondernemen die een positieve impact hebben. Wanneer er problemen waren vanuit mijn klas nam ik veelal te taak op mij om deze op te lossen en het contact met de docenten aan te gaan. Toen ik zag dat er verkiezingen waren voor de deelraad leek dit mij een leuke manier om op een formele wijze verbetering te sturen binnen de HvA. Ik merk dat er binnen de HvA veel muren gebouwd zijn tussen de verschillende studies en zelf binnen de studies. Daarom wil ik proberen om de dialoog op gang te krijgen, zodat verschillende studies niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. We zijn een kennisinstituut - geen lopende band fabriek - en daarom is het van belang dat we deze kennis met elkaar blijven delen. Speak up! Als je iets ziet dat je niet bevalt, bedenk dan hoe het beter kan en stel dit voor! In mijn ervaring staan alle mensen binnen de HvA open voor verbetering wanneer je dit duidelijk kan argumenteren. En als je een probleem ziet, maar je weet niet zo goed hoe je dit op kan lossen, dan mag je altijd contact met mij opnemen.

Zijian Wang

My name is Zijian Wang. I hold a BBA in International Business and Languages, and an MSc in Information Studies. I am a lecturer in IT, personal development, professional branding and sinology at Amsterdam School of International Business (AMSIB). Besides the teaching, I supervise internship students and mentor junior and sophomore students. To represent the values and interests of the international programs, staff members and students, especially for the AMSIB I would like to increase the amount and quality of the communication channels in English, to improve the teaching and/or studying experience of the international
colleagues and students. Stand by the AMSIB, stand by the internationals' There three points on my agenda that the voters would like to see improvements in: 1. Diversity and inclusion 2. Internationalisation 3. Honors education As the only non-Dutch speaker in the participation council, I am driven to do my part in improving the above-mentioned areas further.

Mila Buskermolen

Ik ben Mila Buskermolen, docent en teamcoördinator bij de opleiding Bedrijfskunde. Ik vind het interessant om inzicht te krijgen in hoe de hazen lopen binnen de hogeschool en te kijken welke rol ik hier in zou kunnen spelen. In de commissie Communicatie hoop ik de acties van de raad op een positieve manier aan de achterban te laten weten. Verder ben ik voor actie, niet meer praten dan echt nodig en echt samen aan de slag, studenten en medewerkers. Zoek mij vooral op als je iets wilt bespreken wat in de raad thuis hoort en ik ga er mee aan de slag!

Mike Kemperman

Mijn naam is Mike Kemperman en ik ben vierdejaars-student Fiscaal Recht en Economie. Naast lid van de deelraad FBE ben ik ook voorzitter van studievereniging FinTax, lid van de geschillenadviescomissie (GAC) en lid van College van Beroep van de Examens (Cobex). Afgelopen jaar heb ik stage gelopen bij Loyens & Loeff. Naast mijn activiteiten bij de HvA werk ik bij Brand New Day en houd ik mij bezig met mijn eigen onderneming: ZZPtax. Ik zet mij graag in voor studenten en ik vind het belangrijk dat zij gehoord worden! Ik hoop de kloof tussen de HvA en studenten op verschillende gebieden te verkleinen. Wees niet bang om je mening te geven!

Hans Moelee

Mijn naam is Hans Moelee, ik heb Rechten gestudeerd en ben sinds 1999 in dienst van de HvA. Ik vind het interessant om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen van een hogeschool. Bovendien wil ik daar waar mogelijk mijn steentje bijdragen. Ik ben in de raad voorzitter van de commissie HR. In de commissie zijn vier dossiers belangrijk: huisvesting, duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en werkdruk. Ik hoop in de termijn dat ik in de raad zit in deze dossiers een flinke slag te kunnen maken. Ik vind het medezeggenschapswerk tot op heden erg interessant.

Rick van der Gulik

Mijn naam is Rick, ben 19 jaar en kom uit de kop van Noord-holland. Ik zit nu in het tweede jaar van International Business and Management Studies. Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld om mee te denken over de actuele ontwikkelingen binnen de HVA en om daarbij de stem van de student te laten horen, zodat we het beste uit ons onderwijs kunnen halen. Ik hoop dat ik dit jaar succesvol de stem van de student kan laten horen om het onderwijs te verbeteren.

Ik ben Alydia Pierau, 18 jaar oud en International Business and Management student. Het is mijn 2e termijn in de deelraad. Als student stel je je verkiesbaar voor de medezeggenschapsraad, omdat je zo kan meedenken over actuele problemen in de hogeschool. Als student ben ik zelf in de raad gegaan, omdat mijn medestudenten en ik regelmatig wel iets te zeggen hebben over wat er allemaal speelt in de school. Je kan ervoor kiezen om te klagen en wachten tot er iets verandert of, je kan er (samen met anderen) er iets aan doen. Het is belangrijk om als student een stem te hebben over je studie, school en ondersteuning hierin. Daarnaast vind ik in dat in groepsverband werken om tot een oplossing te komen en af en toe te discussiëren interessant is voor alle partijen. Ook trainingen volgen, stukken presenteren en actief lid zijn van de deelraad helpen mij in mijn persoonlijke ontwikkeling. Dit jaar hoop ik vooral als voorzitter van het studentenoverleg de belangen van de studenten meer naar voren te brengen. Aan de achterban zou ik kwijt willen dat ik als lid mijn best zal doen om de studenten te representeren.

Peter Krak

Ik ben Peter Krak, docent IT auditing in de opleiding accountancy. Mijn Primaire doel is de kwaliteit en het proces er omheen op een hoger plan te krijgen binnen de FBE. Ik hoop dit jaar het proces van de Onderwijs- en Examenregelingen verder te stroomlijnen. Een wens is nog van mij om het IT-niveau van studenten, docenten en staf op een hoger plan te brengen.