Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR controleert besteding studievoorschootmiddelen

4 okt 2018 07:54 | Medezeggenschap

De studievoorschotsmiddelen worden jaarlijks aan de HvA ter beschikking gesteld door de overheid. Het geld moet specifiek besteed worden aan de onderwijskwaliteit op hogescholen en universiteiten. Binnen de HvA worden de studievoorschotsmiddelen zowel op opleidings-, faculteits- als instellingsniveau besteed.

Over de besteding van de gelden zijn landelijke afspraken gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en onderwijsinstellingen. Daarbij is afgesproken om bij de studievoorschotsmiddelen voorrang te geven aan:

  • Kleinschaliger onderwijs (kleinere klassen)
  • Meer en betere studentenbegeleiding
  • Studiesucces
  • Onderwijsdifferentiatie
  • Betere en passende onderwijsfaciliteiten
  • Verdere professionalisering van docenten

De CMR houdt nadrukkelijk in de gaten of de studievoorschotsmiddelen die HvA-breed worden uitgegeven ook daadwerkelijk op de juiste bestemming terechtkomen.