Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR inwerkweekend: verslag vrijdag 30 augustus

2 sep 2019 12:28 | Medezeggenschap

Op 30 en 31 augustus heeft de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een tweedaagse inwerksessie gehouden in Egmond aan Zee. Tijdens dit zogeheten inwerkweekend heeft de CMR een aantal speerpunten uitgewerkt, waar zij zich komend jaar op willen richten. Ook was er een workshop inclusie.

Kennismaking en samenwerking

Vrijdag 30 augustus stond in het teken van kennismaking, samenwerking en het uitwerken van thema’s. De trainers Diederik Bosscha en Rob Janson van Dock20 lieten de CMR aan de hand van verschillende werkvormen antwoord geven op vier vragen:

- Wat maakt dit team uniek?

- Waarom doen wij dit werk?

- Hoe willen wij samenwerken?

- Wat is onze focus?

De aanwezigen zien de CMR als een constructieve club waar in een sociaal veilige omgeving met elkaar gewerkt wordt om kritisch naar beleid te kijken. De leden zijn lid van de CMR geworden vanuit het idee om kritisch naar het beleid te kijken, om je persoonlijk te ontwikkelen, patronen te doorbreken en om de HvA te verbeteren. De CMR heeft afspraken gemaakt over hoe de raad wil samenwerken. Tot slot zijn er een viertal thema’s uitgewerkt waar de CMR zich op wil focussen: preventie ziekteverzuim, inzet en betrokkenheid van studenten, activiteitgericht werken en het nieuw op te stellen instellingsplan.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

CMR-lid Paul Disco legt op het inwerkweekend uit wat de toegevoegde waarde van de Centrale Medezeggenschapsraad op de Hogeschool van Amsterdam is.

Inzet- en betrokkenheid van studenten

De CMR vindt dat de HvA meer gebruik moet maken van de kennis en kunde van de HvA-studenten in plaats van het inhuren van externen. De CMR wil meerdere themabijeenkomsten organiseren om de participatie van de studenten te vergroten.

Verder maakt de raad zich sterk voor het opzetten van een zogeheten HvA-vacaturebank waarin studenten hun kennis kunnen aanbieden aan verschillende HvA-afdelingen. Een ander aspect dat de raad wil aanpassen is dat elke student begeleiding op maat krijgt gedurende de studie. Elke student is uniek, dat willen we graag terugzien in de begeleiding van studenten.

De plannen van de CMR over de inzet en betrokkenheid van studenten op de HvA

Activiteitgericht werken

Rond activiteitgericht werken blijft onduidelijkheid bestaan over wat dit nu daadwerkelijk betekent en welke consequenties dit voor de medewerkers en hun tevredenheid heeft. De CMR heeft met het College van Bestuur (CvB) afgesproken dat de introductie van activiteitgericht werken op de faculteiten en bij de staven en diensten wordt geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie bepaalt de CMR eventuele vervolgstappen.

Instellingsplan

Komend jaar werkt het CvB aan een nieuw instellingsplan voor de HvA. De CMR constateert dat het instellingsplan bij de studenten en medewerkers niet leeft. Ook is het de vraag in hoeverre het in het instellingsplan beschreven beleid effectief is. Komend jaar wil de CMR dat aan de hand van concrete casuïstiek een pdca-cyclus (Plan-Do-Check-Act) van het beschreven beleid wordt doorlopen, zodat kan worden geconcludeerd of dit beleid werkt.

Preventie ziekteverzuim

Voor wat betreft preventie ziekteverzuim hebben de aanwezigen op het inwerkweekend gemerkt dat zij te weinig inzicht hebben in wat er op dit thema binnen de HvA gebeurt. De raad wil beter worden geïnformeerd over dit thema, waarna zij een strategie kan bepalen om invloed uit te uitoefenen.

De inwerksessie ging verder op zaterdag 31 augustus