Medezeggenschap

CMR inwerkweekend: verslag zaterdag 31 augustus

2 sep 2019 13:12 | Medezeggenschap

Op 30 en 31 augustus heeft de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een tweedaagse inwerksessie gehouden in Egmond aan Zee. Tijdens dit zogeheten inwerkweekend heeft de CMR eerder een aantal speerpunten uitgewerkt, waar zij zich komend jaar op willen richten. Ook was er een workshop inclusie.

Zaterdag 31 augustus stond in het teken van diversiteit en inclusie en daarnaast participatie van medewerkers en studenten binnen de HvA. Marjolijn Kaak (directeur studentzaken) en Aliya Celik (projectmanager diversiteit en inclusie) organiseerden een workshop inclusie voor de aanwezigen. In de middag kwam Jerke van der Woerdt (programmamanager studentengagement) toelichten wat zijn afdeling allemaal doet om de participatie van studenten en medewerkers te bevorderen.

Klik hier voor het verslag van vrijdag 30 augustus.

Workshop inclusie

De workshop inclusie zoomde in op de vraag hoe de aanwezigen als mens naar de wereld kijken. Wat is voor hen belangrijk in hun omgang met mensen met andere kenmerken (denk aan: professionele socialisatie, levensbeschouwing, seksuele orientatie, etniciteit, levensfase)? In hoeverre beïnvloedt dit jouw gedrag in de omgang met anderen? Aan het eind van de workshop ontstond een stevige discussie over de beste manier om tot een inclusieve HvA te komen. Conclusie: alle aanwezigen streven naar een inclusieve HvA, maar denken anders over de weg daar naartoe. Tijdens het komende raadsjaar zet de CMR deze discussie voort.

Studentengagement

Participatie HvA heeft de CMR geïnformeerd over het werk dat zij doen voor actieve studenten en medewerkers. Daarbij hebben ze veel aandacht voor de verschillende medezeggenschapsorganen. Zij bestaan uit een aantal vaste medewerkers, naast tien HvA-studenten die als bijbaan binnen het team werken.

Gedurende het jaar organiseert Participatie HvA verschillende trainingen voor actieve studenten en medewerkers. Ook organiseren zij jaarlijks een scholingsweekend voor actieve studenten in november.

Verder zijn er verschillende pizzasessies met het College van Bestuur (inspraakmomenten waar het College met studenten in gesprek gaat). Nog een verdienste van Participatie: tegenwoordig hebben actieve studenten ook recht op zowel een print- als een koffietegoed.

1 van de verschillende tafelsessies tijdens het inwerkweekend