Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Ontwikkelingen Deelraad Staven en Diensten

20 jun 2019 15:11 | Medezeggenschap

Bij de Deelraad Staven en Diensten (DSD) zijn verschillende ontwikkelingen te melden de afgelopen maanden en ook voor de komende maanden zijn wij met verschillende onderwerpen bezig. Hieronder een overzicht.

Heisessie 4 juli 2019

Op 4 juli 2019 organiseert de DSD een heisessie met alle dienstdirecteuren en de secretaris van de HvA. Deze heisessie is ter voorbereiding op de begrotingscyclus van de HvA voor 2020. Tijdens de heidag wordt besproken op welke wijze de HR-paragraaf uit de kaderbrief in de begroting 2020 van terugkomt. Tevens blikt de DSD graag aan de hand van het jaarverslag van de HvA terug op welke wijze uitvoering is gegeven aan de HR-paragraaf uit de begroting van 2018. De DSD concentreert zich bij het bespreken van de begrotingen vooral op het welzijn van de medewerkers en de uitvoering van de HR-paragrafen. In het najaar wordt aan de DSD gevraagd om in te stemmen met de begrotingen van het AC, de bestuursstaf, FS, HB, ICTS, IXA en SZ.

Training communicatie met de achterban

De DSD volgt op 2 juli in de middag een training ‘communicatie met de achterban’. Elk jaar is het voor de ons weer de vraag hoe wij ruchtbaarheid kunnen geven aan onze werkzaamheden. Wij willen weten wat er binnen de verschillende staven en diensten speelt, terwijl wij aan de andere kant ook de medewerkers willen informeren over de resultaten van onze inspanningen. Tijdens deze training hopen wij tot nieuwe inzichten te komen over hoe wij jullie meer bij en over onze werkzaamheden kunnen betrekken en informeren. Heb je zelf ideeën? Wij horen het graag via dsd@hva.nl.

Medewerkersmonitor

Onlangs heeft de DSD de rapportages van de medewerkers monitor ontvangen. Op 26 juni 2019 bespreekt de DSD de rapportages met de secretaris. De DSD is benieuwd wat de secretaris van de Hogeschool gaat doen met de uitkomsten van de monitor. Ook wordt de DSD graag geïnformeerd over welke antwoorden er zijn ingevuld op de open vragen die in de medewerkers monitor zijn gesteld. De secretaris zal dan ook worden verzocht om deze informatie met de DSD te delen.

Enquête werkplekbeleving

De DSD bestudeert momenteel de resultaten van de enquête werkplekbeleving, welke in april is uitgezet onder medewerkers van de bestuursstaf in de Leeuwenburg, Muller-Lulofshuis en het Wibauthuis. Voor het bespreken van de uitslagen van de enquête worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waar bij de DSD ook zal aansluiten. Wel kan de DSD melden dat momenteel een werkgroep bezig is om binnen de bestuursstaf te inventariseren welke verbeterpunten er zijn en in de vorm van adviezen aan het MT oplossingen aan te dragen.

Profiel directeur AC

De DSD heeft een advies uitgebracht over het functieprofiel voor de werving van een nieuwe directeur AC. In dit advies heeft de DSD verzocht om aan de nieuw te werven directeur de opdracht mee te geven om zich in te zetten voor het verbeteren van het sociale klimaat bij AC, hetgeen tot uiting moet komen in een significante verlaging van de werkdruk, het verzuim en in een verbetering van de sociale veiligheid bij AC. De DSD is nog in afwachting van een reactie op dit advies.