Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR stemt in met kaderbrief 2020

20 jun 2019 09:52 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft tijdens de vergadering van 18 juni 2019 ingestemd met de kaderbrief 2020. De kaderbrief geeft richtlijnen en biedt handvatten aan de faculteiten, staven en diensten voor het opstellen van hun begroting voor het komende jaar. Het is daarmee een eerste stap om te komen tot een sluitende begroting.

Voorafgaand aan de vergadering is door de commissie Financien en Reglementen (F&R) van de CMR veel voorbereiding geweest. Zo hebben er voorafgaand aan de vergadering verschillende gesprekken over de kaderbrief 2020 plaatsgevonden met Hanneke Reuling (vicevoorzitter CvB) en de afdeling Financien, Planning en Control (FP&C).

Strategisch HR-beleid

De CMR geeft in de reactiebrief aan het CvB aan dat de raad een koppeling verwacht van het gehele (strategische) HR-beleid, de 7 prioriteiten die in de Kaderbrief zijn genoemd, en op welke wijze dat geoperationaliseerd wordt. De CMR doelt hierbij onder andere op de in te kaderbrief genoemde HR-ambitie betreffende interne mobiliteit. De ambitie is duidelijk benoemd, maar de CMR mist vervolgens de vertaling naar gerichte plannen en de hierbij behorende financiele kaderstelling.