Medezeggenschap

CMR presenteert jaarverslag 2018/2019

4 sep 2019 15:55 | Medezeggenschap

In de vergadering van dinsdag 3 september 2019 heeft de CMR het jaarverslag 2018/2019 vastgesteld. Elk jaar schrijft de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een jaarverslag waarin de raad een toelichting geeft over de werkzaamheden van het afgelopen raadsjaar.

De CMR noemt zichzelf in het jaarverslag 'soms de luis in de pels', zo valt te lezen. "Zo was er was afgelopen raadsjaar sprake van om het maildomein van studenten te veranderen van ‘@hva.nl’ in ‘@student.hva.nl’. Gezien de connotatie van het woord student, wat deels associaties oproept met onervaren en onprofessioneel, namen de studenten van de CMR succesvol stelling tegen deze geplande wijziging. Ook toen er problemen waren bij de inschrijvingen voor minoren – een belangrijk studie-onderdeel voor studenten – legden wij de vinger op de zere plek. Datzelfde deden wij na meerdere IT-storingen."

Ook luizen in de pels kunnen het niet alleen: "We hebben in samenwerking met de betreffende afdelingen ook het nodige bereikt. Studenten die zich vanaf nu inschrijven voor een minor krijgen nu geen gecrashte site te zien, maar belanden in een digitale wachtrij. Dat vermindert de frustraties onder studenten (én docenten, niet te vergeten) en daar zijn we blij mee. Als er een IT-storing is, houdt ICTS ons op de hoogte via een externe storingssite. Dit kwam tot stand na overleg met de CMR en we zijn tevreden met de aangebrachte verbeteringen."

Lees hier het volledige jaarverslag 2018/2019 van de CMR