Medezeggenschap

CMR kiest nieuw dagelijks bestuur

Paul Disco verkozen tot voorzitter van de CMR

3 sep 2019 17:00 | Medezeggenschap

In de eerste vergadering van het jaar heeft de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Paul Disco is gekozen tot voorzitter van de CMR. Kiek van der Putte keert terug in het dagelijks bestuur als vicevoorzitter.

Disco is blij met het vertrouwen dat de raadsleden in hem hebben uitgesproken. Vorig jaar was hij binnen de CMR actief als voorzitter van de commissie Communicatie.

Ook drie andere CMR-leden zijn verkozen als lid van het dagelijks bestuur. Dat zijn:
- Kiek van der Putte, docent fysiotherapie – vicevoorzitter
- Jeffrey Meijer, student HBO-Rechten – secretaris
- Jasper Bonkestoter, student Aviation – penningmeester

Meer informatie over wat een dagelijks bestuur doet