Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR blij met verbeteringen ICTS

20 jun 2019 09:01 | Medezeggenschap

Sinds kort heeft de afdeling ICTS een externe servicepagina in het leven geroepen. Op services.hva.nl is nu te zien of er een storing bekend is binnen de hogeschool. De site is onafhankelijk van het HvA-netwerk te raadplegen en wordt vaak ge-updatete.

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft zich altijd ingezet voor zo goed mogelijke ICT-faciliteiten voor alle HvA’ers. In het verleden hebben we zodoende meermaals om de tafel gezeten om te praten over knelpunten en mogelijke verbeteringen. In maart bracht de CMR bijvoorbeeld nog een geslaagd werkbezoek aan ICTS, recentelijk gevolgd door een schriftelijk advies. Vanuit de medezeggenschap juichen we de verbeteringen daarom van harte toe, en zijn blij dat de gesprekken tussen de CMR en ICTS mede hebben bijgedragen aan deze verbeteringen.

Ook bij ICTS heerst tevredenheid met de aangebrachte verbetering. Emilie van Verschuer, (hoofd Communicatie ICTS): ‘We hebben hard gewerkt om beter uit te leggen aan HvA’ers wat er aan de hand is bij storingen, zodat we de overlast ervan kunnen beperken. We zijn daarom blij dat we met de site een tastbaar resultaat in handen hebben.’