Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Gezocht: Studentasessor voor het studiejaar 2019/2020

11 jun 2019 13:43 | Medezeggenschap

Voor het studiejaar 2019/2020 is de HvA op zoek naar een studentassessor. Een studentassessor adviseert het CvB over alle onderwerpen die in het CvB besproken worden. De HvA is een van de weinige hogescholen met een studentassessor.

In het jaar 2017 heeft het CvB op verzoek van de studentgeleding van de CMR besloten om de functie van studentassessor te introduceren aan de HvA. In het studiejaar 2017/2018 werd Marco Kloek de eerste studentassessor aan de HvA waarna hij in 2018/2019 werd opgevolgd door Ruben Neuhaus.

Wat doet een studentassessor?

Een student neemt deel aan alle beraadslagingen van het CvB en woont derhalve alle collegevergaderingen. De studentassessor adviseert het college over alle onderwerpen die ter tafel komen. Ook kan de studentassessor zelf onderwerpen agenderen. Als studentassessor onderhoudt je nauw contact met de HvA-studenten, maar ook met de medezeggenschapsorganen, opleidingscommissies en studentenverenigingen. Dit doe je 24 uur in de week.

Werving en selectie

De CMR is actief betrokken bij de werving en selectie van de studentassessor. Namens de CMR nemen Elias Jonk (student Fysiotherapie) en Jeffrey Meijer (student hbo-rechten) plaats in de selectiecommissie, waar ook de CvB-voorzitter Huib de Jong, een RvT-lid en HvA-secretaris Maaike Lürsen onderdeel vanuit maken.

Interesse?

Zie hier de vacaturetekst. Solliciteren kan tot en met 21 juni 2019