Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Bouw mee aan de HvA: Ga stemmen

9 mei 2019 09:38 | Medezeggenschap

Bouw jij mee aan de HvA? Kies dan tussen 6 mei 09.00 uur en 17 mei 17.00 uur wie jouw belangen vertegenwoordigt in de Medezeggenschap. Er zijn namelijk tussentijdse verkiezingen voor de deelraad van jouw faculteit, dus breng je stem uit!

De Medezeggenschap controleert het beleid. Maar we brengen ook eigen ideeën in. Een paar voorbeelden:
- Eén van onze speerpunten is dat we ons inzetten voor goede ICT-faciliteiten, vooral voor mensen met een functiebeperking. 
- Bij alle verhuisplannen bekijken we kritisch wat de gevolgen zijn voor medewerkers. Is er bijvoorbeeld voldoende geschikte ruimte gereserveerd voor werkplekken?
- We zijn in gesprek gegaan met het College van Bestuur over de regeling vakantie- en verlofdagen. We hebben geopperd om alle HvA’ers een vrije dag naar keuze te geven in plaats van verplichte vrije dagen aan te wijzen. Het College van Bestuur heeft dit nu in overweging.


Laat je stem horen

Voorzitter van het College van Bestuur Huib de Jong heeft veel waardering voor ons werk. “De Medezeggenschap vertegenwoordigt alle medewerkers en studenten, bijvoorbeeld in de besluitvorming over de afspraken over de kwaliteit van het onderwijs en de toekomstige huisvesting. Het is belangrijk voor de HvA dat kennis en ervaring van de medewerkers en studenten zorgt voor kwalitatief goede besluiten over onze toekomst. Daarom vraag ik ook jou om te gaan stemmen bij de komende verkiezingen.”

Laat daarom je stem horen en kies uiterlijk 17 mei jouw favoriete kandidaat!

Er zijn verkiezingen voor de volgende raden:

Raad

Medewerkersgeleding

Studentgeleding

CMR Geen verkiezingen Geen verkiezingen
DSD Geen verkiezingen NVT
deelraad FBSV Geen verkiezingen Verkiezingen
deelraad FBE Verkiezingen Verkiezingen
deelraad FDMCI Verkiezingen Verkiezingen
deelraad FG Geen verkiezingen Geen verkiezingen
deelraad FMR Geen verkiezingen Verkiezingen
deelraad FOO Geen verkiezingen Verkiezingen
deelraad FT Verkiezingen Verkiezingen