Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

Teammiddag deelraad FBE in teken van onderzoek

17 mrt 2019 19:02 | Medezeggenschap

Op welke wijze worden onderzoeksresultaten meegenomen in het curriculum van opleidingen? Dit was één van de vragen tijdens de teammiddag van de deelraad FBE op 4 februari. De deelraad heeft zich die dag uitgebreid laten informeren over onderzoek binnen de faculteit.

Lucy Kerstens van het kenniscentrum CAREM heeft onder meer verteld over de mogelijkheden voor docenten om onderzoek te doen en de relatie tussen het kenniscentrum en het onderwijs. Met lector gedifferentieerd HRM Martha Meerman is uitgebreid stilgestaan bij praktijkgericht onderzoek. De middag werd afgesloten met een brainstorm onder leiding van Didi Griffioen: lector Higher Education, Research and Innovation. Samen met haar is gekeken naar de mogelijke verbindingen tussen onderzoek en onderwijs. De deelraad  gaat een vervolgbijeenkomst organiseren om verder te praten over de ideeën die zijn voorgekomen uit de brainstormsessie.