Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

NIET-CHRISTELIJKE FEESTDAGEN OP DE HVA? PRAAT MEE!

20 mrt 2019 00:00 | Medezeggenschap

Hoe moet de HvA omgaan met niet-christelijke feestdagen? Voorzitter Huib de Jong en rector Geleyn Meijer van het College van Bestuur (CvB) gaan hierover in gesprek... Met jou! De Centrale Medezeggenschaprsraad (CMR) organiseert deze themabijeenkomst op 1 april van 17.00-18.30 uur in het Muller-Lulofshuis, lokaal 07.A08.

AANLEIDING

Zowel het CvB als de CMR hebben diversiteit omarmd als speerpunt. Beide partijen willen uitdragen dat de HvA rekening houdt met de toenemende diversiteit van studenten en medewerkers.

Dat roept onder andere de vraag op hoe de HvA om moet gaan met de regeling feestdagen en verplichte verlofdagen. Dergelijke dagen zijn vaak gebaseerd op christelijke feestdagen, waarbij je je kunt afvragen of die door iedereen als zodanig gevoeld worden. Daarover gaan we in gesprek onder leiding van Kiek van der Putte (penningmeester CMR).

AANMELDEN

In verband met het eten (spoiler: pizza) doe je ons een groot plezier als je je vooraf aanmeldt. Mail naar onze griffier om je aan te melden.