Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR houdt stigmatisering studenten tegen

13 mrt 2019 16:12 | Medezeggenschap

Eind december hoorde de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van het plan om het maildomein van studenten aan te passen. In plaats van ‘@hva.nl’ zouden studenten ‘@student.hva.nl’ achter hun mailadres krijgen, zo was het plan. De CMR heeft dit met succes weten te voorkomen.

Stigmatisering

De reden van de domeinverandering zou te maken hebben met digitale veiligheid en privacy. De CMR vond dat niet opwegen tegen de mogelijke stigmatisering van studenten, hoe onbedoeld ook. Veel mensen associëren het woord ‘student’ met jong, maar ook met onervaren en onprofessioneel. Vandaar dat de CMR die term liever niet terug wilde zien in de domeinnaam van studenten.

 

Ten tweede zou de toevoeging rechtstreeks ingaan tegen de HvA-visie van één HvA waarin geen onnodig onderscheid tussen studenten en medewerkers gemaakt wordt. Daarbij zijn er ook studenten die ook medewerker en/of onderzoeker zijn.

 

Nader onderzoek

De CMR adviseerde om eerst de veiligheids- en privacyproblemen nader te onderzoeken voordat de domeinnamen werden aangepast. Het College van Bestuur nam dat advies over. Uit het onderzoek bleek vervolgens dat de noodzaak om de domeinnaam te veranderen minder groot was dan aanvankelijk gedacht.

 

De verandering is daarom niet doorgevoerd, tot tevredenheid van de CMR.