Hogeschool van Amsterdam

Medezeggenschap

CMR formuleert speerpunten

13 mrt 2019 15:38 | Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft in de vergadering van 5 maart speerpunten geformuleerd en aangenomen. Deze beleidsthema’s krijgen een grotere prioriteit in de raadsperiode tot en met augustus 2020.

De speerpunten van de CMR zijn:

  • Activiteitgerelateerd werken / gebruik van werkplekken
  • Preventie ziekteverzuim
  • Inzet en betrokkenheid studenten
  • ICT-faciliteiten en digitale toegankelijkheid voor studenten en medewerkers met een functiebeperking
  • Diversiteit

In een eerder stadium hadden de CMR-leden al een selectie gemaakt van voor hen belangrijke zaken die beleidsmatig de meeste prioriteit verdienden. De motie werd aangenomen met twintig stemmen voor en een tegenstem. Jari Kuipers, vicevoorzitter van de CMR, was erg te spreken over de uitslag: 'Als de CMR met zulke aantallen én met zulk enthousiasme achter onze speerpunten staat, twijfel ik er niet aan dat we ontzettend veel gaan bereiken de komende maanden.'